SDG 8
« »

2008 yılındaki ekonomik kriz ve küresel durgunluğun kalıcı etkilerine rağmen, aşırı yoksulluk içindeki işçi sayısı son 25 yılda büyük ölçüde azalmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde orta sınıf, toplam istihdamın artık %34’ten fazlasını oluşturuyor; bu rakam, 1991 ile 2015 arasında neredeyse üçe katlanmıştır.

Ancak, küresel ekonomi düzelmeye devam ederken, büyümenin daha yavaş olduğunu, eşitsizliklerin arttığını, iş imkanlarının büyüyen işgücüyle aynı oranda artmadığını görüyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre, 2015 yılında 204 milyondan fazla insan işsizdi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik yenilikleri teşvik ediyor. Girişimcilik ve iş imkanlarının teşvik edilmesi bunun anahtarıdır; zorla çalıştırma, kölelik ve insan ticaretini ortadan kaldırmanın anahtarı da etkin önlemlerdir. Amaç, bu hedefler hatırda tutularak, 2030 yılına kadar tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlamaktır.

Goals ın actıon

UNDP in Kosovo*

The new entrepreneurs

Meet a new generation of talent, shaping the future one idea at a time. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

Pedigreed bees instead of imported ones

A protected zone in Osh oblast will help in the conservation and breeding of pedigreed bees, prevent the spread of diseases and parasites, and improve the quality of honey produced here. MORE >

UNDP in Georgia

In Georgia’s highlands, a family swims against the current

In rural Ajara region, farmers are struggling to survive the sharp economic contrast between their urban and rural. The Beridze family runs a successful trout farm - read and see how they are making it work. MORE >

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global