SDG 6
« »

Su kıtlığı, dünya genelinde insanların %40’tan fazlasını etkiliyor; iklim değişikliği sonucunda küresel ısınma nedeniyle, zaten kaygı verici düzeyde olan bu oranın daha da yükseleceği tahmin ediliyor. 1990 yılından bu yana 2,1 milyar insanın daha iyi su ve sıhhi koşullara erişmesi sağlanmış olmakla birlikte, güvenli içme suyu kaynaklarının azalması, tüm kıtaları etkileyen büyük bir sorundur.

2011 yılında 41 ülke su sıkıntısı yaşamıştır; bunların 10’unda yenilenebilir temiz su kaynakları tükenmek üzeredir ve artık alternatif kaynakları kullanmak zorundalar. Artan kuraklık ve çölleşme nedeniyle bu trendler daha da kötüye gitmektedir. 2050 yılına kadar, her dört insandan en az birinin, sık sık yaşanan su sıkıntısından etkileneceği tahmin ediliyor.

2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna kavuşmasını sağlamak için, altyapıya yatırım yapmak, sıhhi tesisleri inşa etmek ve her düzeyde hijyeni teşvik etmek zorundayız. Su kıtlığını hafifletmek istiyorsak, ormanlar, dağlar, sulak alanlar ve nehirler gibi suyla bağlantılı eko-sistemleri korumak ve eski haline getirmek zorundayız. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde su verimliliğini teşvik etmek ve arıtma teknolojilerini desteklemek için uluslararası işbirliğine de ihtiyaç var.

Goals ın actıon

UNDP in Turkey

Managing the refuse of the refused

Turkey is accommodating more than two million Syrian refugees. One of the urgent challenges facing their host communities in the east is about how to manage the solid waste. MORE >

UNDP in Bosnia and Herzegovina

Flood warning systems in Bosnia and Herzegovina

The 2014 flooding and landslides affected more than a million people. With the understanding that advanced warning saves lives, UNDP is helping to establish a flood forecasting and early warning system in the Vrbas River basin. MORE >

UNDP in Turkmenistan

A 100-year-old reservoir gets new life

Residents in Turkmenistan rehabilitate the Ata Eke reservoir, helping to prevent water loss, increase farming areas to their original sizes, and benefit 300 residents. MORE >

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global