SDG 3
« »

Çocuk ölüm oranlarının azaltılması, anne sağlığının iyileştirilmesi, HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklar ile mücadelede büyük aşama kaydetmiş durumdayız. 1990 yılından bu yana, önlenebilir çocuk ölümlerinde dünya genelinde %50’yi aşan azalma olmuştur. Anne ölümleri de dünya genelinde %45 azalmıştır. 2000 ile 2013 arasında HIV/AIDS bulaşma oranı %30 azalmış, 6,2 milyonu aşkın insan sıtmadan kurtarılmıştır.

Bu inanılmaz ilerlemeye rağmen, her yıl 6 milyondan fazla çocuk, beşinci yaş günlerini göremeden ölüyor. Her gün 16 bin çocuk ise, kızamık ve verem gibi önlenebilir hastalıklardan ölüyor. Her gün yüzlerce kadın, hamilelik veya doğumla bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kırsal kesimlerde, doğumların yalnız %56’sına vasıflı profesyoneller hizmet veriyor. AIDS günümüzde, halen ağır HIV salgını pençesinde kıvranan Sahraaltı Afrika’da ergen yaştakilerin bir numaralı ölüm nedenidir.

Bu ölümler; önleme ve tedavi, eğitim, aşı kampanyaları, cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri vasıtasıyla önlenebilir. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; AIDS, verem, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalık salgınlarını 2030 yılına kadar ortadan kaldırmaya yönelik cesur bir taahhüttür. Amaç, herkesin genel sağlık hizmeti, güvenli ve erişilebilir ilaç ve aşıya kavuşmasını sağlamaktır. Aşı araştırma ve geliştirmelerinin desteklenmesi, bu sürecin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Goals ın actıon

UNDP in Belarus

Love prevails in sickness and in health

Evgeny and Ilona were high school sweethearts. They were moving towards a happily-ever-after until their story was interrupted with some shocking news. See how a couple beat the odds with a positive outlook. WATCH >

UNDP in Central Asia

Labour migrants in Central Asia deserve our attention

The lack of a required legal status creates a vicious circle for irregular migrants, where tightened migration regimes push them into informal economic activities that don’t provide them with health insurance and lead to poor life-long health outcomes. MORE >

UNDP in Turkmenistan

Recovering from multidrug-resistant TB

This strain of TB requires special drug treatment, with the strength of the patient and enormous support from the family. A UNDP-supported, Global Fund (GF)-financed initiative aims to reduce the burden of tuberculosis on the local community. MORE >

UNDP in Ukraine

Supporting procurement services helps Ministry of Health and the people

UNDP’s transparent, open and competitive tender processes have brought about fair competition and increased the cost-effectiveness of medicine procurement in Ukraine, by strictly applying a “best cost for value” principle. MORE >

UNDP in Montenegro

Towards social inclusion

The number of old, lonely and ill people unable to meet their own basic needs continues to grow in rural areas of Montenegro, some of which not connected by any sort of organized transport. MORE >

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global