SDG 15
« »

İnsan yaşamı gıda ve geçim kaynakları bakımından okyanuslara olduğu kadar karaya da bağımlıdır. Bitkiler, insanların besin kaynaklarının %80’ini sağlar, önemli bir ekonomik kaynak ve kalkınma vasıtası olarak tarıma dayanırız. Ormanlar, Yerküre’nin yüzeyinin %30’nu kaplıyor; milyonlarca tür için hayati önem taşıyan yaşam alanları ve önemli temiz hava ve su kaynakları sağlıyor; ve aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadele açısından kritik önem taşıyor.

Günümüzde, bugüne kadar eşine benzerine rastlanmamış ölçekte toprak bozulmasına tanık oluyoruz; ekilebilir arazilerin kaybı, tarihsel oranların 30 ila 35 misline ulaşmıştır. Kuraklık ve çölleşme de her yıl artıyor, dünya genelinde 12 milyon hektarın kaybına yol açıyor ve yoksul toplumları etkiliyor. Bilinen 8.300 hayvan ırkının %8’inin soyu tükenmiş, %22’si ise soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2020 yılına kadar ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi karasal eko-sistemleri korumayı ve eski haline getirmeyi hedefliyor. Ormansızlaşmanın durdurulması da, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Ortak mirasımızın bir parçası olan doğal yaşam alanları ve biyo-çeşitliliğin kaybını azaltmak için hemen eyleme geçilmelidir.

Goals ın actıon

UNDP in Georgia

In Georgia’s highlands, a family swims against the current

In rural Ajara region, farmers are struggling to survive the sharp economic contrast between their urban and rural. The Beridze family runs a successful trout farm - read and see how they are making it work. MORE >

UNDP in Azerbaijan

Learning to restore and protect Azerbaijan's farmlands

With EU funding and UNDP support, the Clima East Pilot Project in Azerbaijan is working to teach and establish sustainable pasture management practices, improve the fertility of pastures and forests and prevent soil erosion and landslides. MORE >

UNDP in Ukraine

The power of peat

For Ukraine, peat was a relatively cheap and readily available source of fuel and energy. The process drained too much and the unique biodiversity suffered, but now a program is restoring a more sustainable use of the peatlands. MORE >

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global