SDG 12
« »

Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için, malları ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirmek suretiyle ekolojik ayak izimizi derhal azaltmamız gerekiyor. Dünya genelinde en büyük su tüketicisi tarımdır ve tarımsal sulama, insanların kullandığı tüm taze suyun yaklaşık %70’ini buluyor.

Ortak doğal kaynaklarımızın verimli yönetimi ve zehirli atık ve kirleticileri bertaraf etme biçimimiz de bu amaca ulaşmada önemli hedeflerdir. Endüstriler, işletmeler ve tüketicileri geri dönüştürme ve atıkları azaltmaya teşvik etmek de, gelişmekte olan ülkelerin 2030 yılına kadar daha sürdürülebilir tüketim örüntülerini benimsemeye teşvik etmekle eşit derecede önemlidir.

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı hala, kendi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyecek düzeyde düşük tüketime sahiptir. Daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin yaratılmasında, satıcı ve tüketici düzeyinde küresel kişi başına gıda atığının yarı yarıya azaltılması da çok önemlidir. Bunun yapılması, gıda güvenliğini artırabilir ve kaynakları daha verimli kullanan ekonomiye doğru geçişi sağlayabilir.

Goals ın actıon

UNDP in Kyrgyzstan

Pedigreed bees instead of imported ones

A protected zone in Osh oblast will help in the conservation and breeding of pedigreed bees, prevent the spread of diseases and parasites, and improve the quality of honey produced here. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

A desert, a mountain, and an oasis

Residents of three Turkmen communities are working to increase their resilience to climate change by implementing water efficiency and irrigation measures, and developing water user associations benefiting over 30,000 farmers. MORE >

UNDP in Kyrgyzstan

Can we produce meat without destroying our planet?

The world’s meat production is growing at an unprecedented rate and the driving force behind this surge is a combination of population growth, rising incomes and urbanization. MORE >

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global