SDG 10
« »

Gelir eşitsizliğinin artıyor olduğu, en zengin %10’luk kitlenin, toplam küresel gelirin %40’ını elde ettiği kanıtlanmıştır. En yoksul %10’luk dilim ise, küresel gelirden yalnız %2 ila 7 arasında pay alıyor. Nüfus artışını da dikkate aldığımızda, gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlik %11 oranında büyümüştür.

Büyüyen eşitsizliklerin giderilmesi için, en düşük gelirli %10’u güçlendiren, cinsiyet, ırk ve etnik kökene bakmaksızın herkesin ekonomik katılımını destekleyen sağlam politikaların benimsenmesi zorunludur.

Gelir eşitsizliği, küresel çözümler isteyen küresel bir sorundur. Çözüm, mali piyasalar ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesini iyileştirmeyi, kalkınma yardımları ve doğrudan yabancı yatırımları en çok ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirmeyi içerir. İnsanların güven içinde göç ve hareket etmesini sağlamak da, büyüyen eşitsizliğin azaltılmasında önemlidir.

Goals ın actıon

UNDP in Eastern Europe and Central Asia

Goal 10 at a glance

What are some of the facts about inequalities in our region?

MORE >

UNDP in Georgia

Life on the Edge

An initiative in the Shida Kartli region, that borders the conflict divide with South Ossetia, is helping people find stability, economic growth, and hope for the future. MORE >


UNDP in Albania

A Step Towards Social Inclusion

For Roma and Egyptian communities, social exclusion remains the persistent cause leading to higher poverty levels. Hear voices from members of these communities. WATCH >

UNDP in Europe and Central Asia

The return of the Eastern European middle class

Keeping inequalities down will require measures to protect the region's booming population of HIV-positive men and women; to reduce corruption and ensure everyone can access legal services; and to prevent conflicts from derailing hard-won development gains. MORE >

UNDP in Montenegro

Towards social inclusion

The number of old, lonely and ill people unable to meet their own basic needs continues to grow in rural areas of Montenegro, some of which not connected by any sort of organized transport. MORE >

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global