SDG 1
»

Yoksulluğun her biçiminin ortadan kaldırılması günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun olmaya devam ediyor. Aşırı yoksulluk içinde yaşayan insanların sayısı 1990 ile 2015 arasında 1,9 milyardan 836 milyona düşmek suretiyle, yarıdan fazla azalmış olsa da, hala çok sayıda insan en temel insani gereksinimlerini karşılama savaşı vermektedir.

Günümüzde dünya genelinde 800 milyondan fazla insan günde 1,25 ABD dolarından daha az gelirle geçinmeye çalışıyor; birçoğunun yeterli gıda, temiz içme suyu ve sıhhi koşullara erişimi bulunmuyor. Çin ve Hindistan gibi ülkelerdeki hızlı ekonomik büyüme, milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmıştır, ancak ilerleme dengesiz olmuştur. Kadınların yoksulluk içinde olması; ücretli işler, eğitim ve mülkiyete erişim eşitsizliği nedeniyle, erkeklere göre daha olasıdır.

Öte yandan, aşırı yoksulluk içinde olanların %80’inin yaşadığı Güney Asya ve Sahraaltı Afrika gibi diğer bölgelerde de ilerleme sınırlı olmuştur. İklim değişikliği, çatışmalar ve gıda güvensizliğinin getirdiği yeni tehditler, insanları yoksulluktan kurtarmamız için çok daha fazla çalışmamız gerektiğine işaret ediyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, başlamış olduğumuz şeyi bitirme ve yoksulluğun her biçimi ve boyutunu ortadan kaldırma yönünde oldukça cesur bir taahhüttür. En korunmasız durumda olanların hedeflenmesi, temel kaynaklar ve hizmetlere erişimin artırılması ve çatışmalar ile iklim temelli afetlerden etkilenen toplumların desteklenmesini içerir.

Goals ın actıon


UNDP in Eastern Europe and Central Asia

Goal 1 at a glance

What are some of the facts about poverty and what are we doing to take action? MORE >

UNDP in Georgia

Life on the Edge

An initiative in the Shida Kartli region, that borders the conflict divide with South Ossetia, is helping people find stability, economic growth, and hope for the future. MORE >

UNDP in Europe and Central Asia

Progress at Risk: Inequalities and Human Development in Eastern Europe, Turkey, and Central Asia

What is the landscape of poverty, inequality, and human development in the region? MORE >

UNDP in Azerbaiajan

Breaking the cycle of poverty

Rural women are opening new businesses, hoping to break the cycles of early marriage and poverty. MORE >


UNDP in Armenia

Adding value to agriculture

Meet Armine, founder of a new cooperative applying good business sense to agriculture. MORE >


UNDP in Kosovo*

The new entrepreneurs

Meet a new generation of talent, shaping the future one idea at a time. MORE >


UNDP in fYR Macedonia

One solution can "feed" multiple benefits

The Community Works Programme tackles two of the country’s biggest development challenges at the same time. MORE >


UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global