Dışişleri Bakanlığının Hizmet Sunumunun Etkinliğinin Artırılması Amacıyla E-Konsolosluk Sisteminin Kurumsallaştırılması ve Yaygın Kullanımı Projesi

Proje ne hakkında?

Proje tüm dünyada Bakanlık hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini güçlendirmeye odaklanarak verimliliği ve maliyet etkinliğini amaçlamaktadır. Proje hedefini aşağıdaki çıktılar doğrultusunda sağlayacaktır: i) Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal ve bireysel kapasitesini geliştirerek, iyileştirilmiş e-konsolosluk sistemini elverişli hizmet vermek amacıyla kullanmak, ii) vatandaşların ve ilgili paydaşların farkındalığını arttırmak amacıyla, var olan e-konsolosluk sisteminin genişletilmiş ve tamamlanmış uygulamasını, daha iyi bir strateji ile gerçekleştirmek.

Mevcut durum nedir?

Türkiye, hizmet dağıtımında kullanılan Bilgi ve Bilişim Teknolojisi (ICT) sistemini geniş bir uygulama alanı ile başarıyla kullanan, bölgesinin lider ülkelerinden biridir. Ulusal politika dokümanlarında e-devlet sistemi, ulusal ve sektörel kalkınma için en öncelikli olarak tanımlanmakta, gelişmiş kamu yönetimi sisteminin etkili ve verimli kullanımın, şeffaflığın ve hesap verme zorunluluğunun önemli bir dayanağını oluşturmakta ve aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası rekabetini güçlendirmek adına önemli bir araç olarak görülmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Bilişim Teknolojisi geliştirmenin stratejik plandaki yerini kilit alan olarak belirterek, daha iyi hizmet vermek ve etkili yönetişim yapmak amacıyla e-konsolosluk sistemini geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Verimliliği ve maliyet etkinliğini, vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla kullanan bu uygulama, bilgi ve bilişim teknolojisinin e-konsolosluk hizmetindeki en seçkin örneklerinden biridir.

Türkiye’de, daha gelişmiş kamu yönetimi için, bilgi ve bilişim teknolojisinin kullanılmasını teşvik etme görevi T.C. Başbakanlığı’nın kurumsal sorumluluğundadır. Bu bağlamda, Başbakanlık bünyesinde bilgi yönetimini, e-devlet girişiminin alt bilişenleri olan “e-vatandaş”, “Ulusal Bilişim Sistemi”, “Ulusal Kamu Ağı”nı başlatmak ve koordine etmek amacıyla Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi kurulmuştur. Bu girişim bütün ilgili devlet kurumlarıyla ve Dışişleri Bakanlığı’yla ortaklaşa yürütülmüş ve bu alanda teknik bilgi ve deneyim paylaşımıyla çalışmanın bütününde kilit rol üstlenmiş ve kaynak kurum olarak gösterilmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dışişleri Bakanlığı, e-konsolosluk ili ilgili işbirliğine 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı’nın hizmet kalitesini geliştirmek, ICT ve elektronik e-konsolosluk hizmetinin kullanımını arttırmak amacıyla çalışmaya başlamıştır. Bu işbirliğinin kapsamında, Türkiye ve Misyonlardaki bütün Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının kullanması amacıyla bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Bu süreç 1980’lerin sonunda başlamış ve yazılımın geliştirilmesini, verimli bir dayanak mekanizmasının üretilmesini, personelin sistemin ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla eğitilmesini ve vatandaşların farkındalığının arttırılması amacıyla görünürlük çalışmasının yürütülmesini içermektedir.

Misyonumuz nedir?

Bilgi ve Bilişim Teknolojisi (ICT) küresel pazara katılmak; siyasi hesap verme sorumluluğunu teşvik etmek; temel hizmetlerin dağıtımını geliştirmek ve yerel kalkınma fırsatlarını güçlendirmek için kullanılan ve artan güce sahip olan bir araçtır. UNDP, tüm dünyadaki en iyi uygulamaları ve uzmanları, strateji geliştirme, bilgi ve bilişim teknolojisine olan erişimi genişletme ve donatımını geliştirme amacıyla ülkelere yardımcı olmaktadır.

UNDP Türkiye Ofisi, kamu, özel sektör ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla “e-yönetişim” girişimlerini biçimlendirmek ve uygulamak amacıyla yakın bir ilişkiyle ortaklaşa çalışmaktadır. UNDP Türkiye Ofisi etkin bir şekilde bilgi ve bilişim teknolojilerinin gelişimi ve donatımında Türkiye’nin hedeflediği çeşitli planları başarmasına yardım etmektedir. “e-Avrupa+” hareket planı Aralık 1999 Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır. Bu Hareket Planı’nın uygulanması Türkiye’de “e-Türkiye” olarak bilinmektedir. Hareket Planı 3 ana alanda harekete geçmeyi öngörmüştür: i)ucuz, hızlı ve güvenilir internet, ii)insanlara ve beceriye yatırım, iii)İnternet kullanımının teşvik edilmesi.

Bu bağlamda, UNDP Türkiye Ofisi bilgi ve bilişim teknolojisinin donatılmasını amaçlayan bir takım girişimleri desteklemiştir: i)Yalova’da e-yönetişim modeli oluşturularak yerel yönetimin bilgi ve bilişim teknolojileri kullanılarak hizmet dağıtımının geliştirilmesi ve “e-vatandaş” sistemiyle, şehir nüfusunun büyük bir çoğunluğunu eğiterek karşılıklı iletişim sağlanmasına odaklanılması, ii) Cisco’yla bir ortaklık kurulması, Cisco’nun Ağ İletişim Akademi Programı ile, genç nüfusun istihdam fırsatlarını geliştirmesi ve Türkiye’nin insan kaynakları kapasitesini güçlendirmesi, ve iii) UNDP ve Dışişleri Bakanlığı’nın e-konsolosluk alanında başlayan işbirliği ile, bilgi ve bilişim teknolojileri kullanılarak Dışişleri Bakanlığı’nın hizmetinin geliştirilmesi ve elektronik e-konsolosluk hizmeti modelinin başlatılması. Bu kapsamda, bu kuruluş Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de ve Misyonlardaki personelinin kullanması amacıyla yazılım sistemi geliştirmiştir. Dışişleri Bakanlığı UNDP ile olan işbirliği ile hizmet dağıtımındaki verimliliği arttırmak amacıyla e-konsolosluk sistemini geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır. Bu bağlamda, Proje tüm dünyada Bakanlık hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini güçlendirmeye odaklanarak verimliliği ve maliyet etkinliğini amaçlamaktadır.

Nasıl çalışıyoruz?

Mevcut proje kurumsal ve özgün kapasitelerini geliştirerek ve vatandaşların ve ilgili paydaşların aidiyetlerini(mülkiyetlerini-sahipliklerini), farkındalıklarını destek stratejileriyle arttırarak  e-konsolosluk sisteminin kurumsallaşması ve tam teşekküllü uygulamaları üzerine artan vurgu ile önceki aşamanın birikmiş deneyimleri üzerine inşa edilmiştir. Bu Proje tüm dünyada Bakanlık hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini güçlendirmeye odaklanarak verimliliği ve maliyet etkinliğini amaçlamaktadır. Proje hedefini aşağıdaki çıktılar doğrultusunda sağlayacaktır: i) Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal ve bireysel kapasitesini geliştirerek, iyileştirilmiş e-konsolosluk sistemini elverişli hizmet vermek amacıyla kullanmak, ii) vatandaşların ve ilgili paydaşların farkındalığını arttırmak amacıyla, varolan e-konsolosluk sisteminin genişletilmiş ve tamamlanmış uygulamasını, daha iyi bir strateji ile gerçekleştirmek.

Türkiye nasıl faydalanıyor?

Proje kurumsal ve özgün kapasitelerini geliştirerek ve vatandaşların ve ilgili paydaşların sahiplenmelerini, farkındalıklarını destek stratejileriyle artırarak e-konsolosluk sisteminin kurumsallaşmasını ve tam teşekküllü uygulamaları sağlayacaktır. Gelişen uzmanlık ve UNDP’nin Dışişleri Bakanlığı’na bu alanda bölgesel ve küresel seviyede sunduğu genel uluslararası deneyimlerinden yarar sağlayacaktır. Buna ek olarak proje kapsamında elde edilen deneyim ve uzmanlıklarını diğer kamu hizmeti sektörlerinde bu modelin arttırılmasına imkân verecek olan destek stratejileri kapsamında birtakım faaliyetler yoluyla ilgili devlet kurumlarıyla paylaşacaklardır.

 

 

 

Status:

Ongoing

Project start date:

Ocak 2016

Estimated end date:

Haziran 2022

Focus area:

 • eradicate poverty in all its forms and dimensions
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  Ministry of Foreign Affairs

  Funding Support by

  Donor name

 • Government Of Turkey
 • Amount contributed

  5.304.600 $

  Delivery in previous fiscal year

  2021 203.528 $

  2020 687.872 $

  2019 711.728 $

  2018 796.772 $

  2017 878.564 $

  2016 1.268.190 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global