Ahşap Kullanımının Yaygınlaştırılması

Proje hakkında

Ormanlar ve sağladıkları ekosistem hizmetleri insanlar ve yaşayan tüm taksonlar için temel öneme sahiptir ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine eşsiz bir katkı sağlamaktadır. Ormanlar, sınırları içerisinde yaşayan insanlar kadar, sonuçta insanlara istihdam sağlayan odun ve odun dışı orman ürünlerine dayanan sektörler için de önemlidir. Türkiye’de odun lifi-odun yongası sektörü oldukça gelişmiştir; ancak, masif ağaç sektörü hala emekleme aşamasındadır. Ahşabın kullanımında dengeli bir yaklaşımla odun ekonomisinin 50 milyar TL’ye ulaşması öngörülmektedir. Ahşap sektörü, sosyal ve çevresel faydalara paralel olarak daha yüksek katma değere sahip ekonomi üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bir kez kabul edildiğinde, ahşap odaklı düşük karbon politikaları Türkiye’nin bir bütün olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) olan katkısını artırabilir. Bu, Türkiye’deki masif ahşap sektörü için altyapı oluşturulmasını desteklemeyi amaçlayan iki yıllık bir projedir. Proje Orman Genel Müdürlüğü, UNDP Türkiye, Ulusal Ahşap Birliği (UAB) ve Türkiye Orman ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TORİDP) ortaklığında yürütülmekte ve Türkiye Hükümeti tarafından desteklenmektedir.

 

Mevcut durum nedir?

Günümüzde, ahşap ürünleri miktarı daha yüksek ekonomik değerlerle artmaktadır. Türkiye’de bu tür ürünlerin kullanımı, altyapının, standartların güçlendirilmesi ve sektör ve kamuoyunu hedefleyen bilinçlendirme faaliyetleri ile desteklenerek ilerletilebilir. Bu ürünler arasında aşağıdakiler listelenebilir: ahşabın kapılarda ve pencerelerde, masif panellerde, lamine ahşap gibi lamine kirişler ve kolonlarda, çapraz lamine ahşap (CLT) ve lamine kaplama kerestesi (LVL) gibi masif yapı ürünlerinde kullanımı. Bu ürünler için kalite standartları oluşturmak ve bunların kullanımını sağlamak, bu tür malzemelerin daha geniş kullanımı için temel meseleler ve olası engellerdir. Dahası, ahşap ürünlere karşı önyargıları ortadan kaldırmak ve ahşabın avantajları ve faydaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları dahil olmak üzere temel paydaşlarla ortaklıklarda kapsamlı iletişim faaliyetleri yapılmalıdır.

Sonuç olarak, ahşap sektörü sosyal ve çevresel yararlarının doğrultusunda ekonomi üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bir kez kabul edildiğinde, ahşap odaklı düşük karbon politikaları, Türkiye’nin bir bütün olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine olan katkısını artırabilir.

Misyonumuz nedir?

Bu proje, Türkiye’de masif ahşap sektörü için bir altyapı kurulmasını desteklemeyi amaçlayan iki yıllık bir projedir. Projenin genel hedefi masif ahşap sektöründe katma değer artışının sağlanmasıdır. Projenin özel hedefi, masif ahşap sektöründe ürün ve üretim değerlendirmelerini içeren durum analizi yapmak; sağlam dokümantasyon ile ileriye dönük bir plan hazırlamak ve genel kamu ve kilit paydaş kuruluşlarda farkındalığı artırmaktır.

 

Nasıl çalışıyoruz?

Bu proje Türkiye’de masif ahşap sektörünün gelişmesi için altyapıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje uygulaması boyunca, bilgi, farkındalık ve teknik altyapıdaki bu boşluğu azaltmak için çeşitli temel dokümanlar üretilecektir. Proje, mevcut sektör dinamiklerinin küresel ve ulusal olarak görüntüsünü alacak. Analiz, ayrıca orman köylerinden tüketicilere farklı düzeyde dinamiklere bakacak ve toplumsal yapıları toplumsal cinsiyet bakış açısıyla gelecek için güçlü ve gerçekçi bir yaklaşım bularak değerlendirecektir. Bu analiz, masif ağaç sektörünün kısa vadeli geleceğini şekillendirebilecek bir stratejinin temel oluşturacaktır. Proje, daha sonra, kamu kurumlarında ve endüstride ahşap ürünlerin standardizasyonunu desteklemek için gerekli standartların, fizibilite analizlerinin, uygulama kılavuzlarının vb. geliştirilmesine odaklanacaktır. Sonuç olarak, proje, masif ahşap ürünlerinin daha fazla sahiplenilmesi için endüstride, karar vericilerde ve kamuoyunda farkındalığın artırılmasını hedefleyecektir.

 

Bileşen 1: Masif Ahşap Sektörü Durum Raporu

Proje masif ahşap sektörünün küresel ve ulusal bir analizini yapacaktır. Rapor, orman kaynaklarından sanayi üretimine kadar mevcut üretim ve üretim sistemlerini, daha yüksek gelirli ürünlere ve süreçlere yönelik fırsatları ve masif ahşap sektörünün SHK’lere karşı olan ilişkilerinin analizini tanımlayacak. Proje, proje ortaklarıyla yakın işbirliği içinde durum analizlerini sunmak için bir uzman ekip alacak. Raporun bulguları, Türkiye’deki masif ahşap sektörü potansiyeli hakkındaki bilginin artırılmasının yanı sıra politika yaklaşımları ve stratejiler geliştirmek için kullanılacaktır. Detaylı aktiviteler aşağıda verilmiştir.

 

Bileşen 2. Boşluk Analizi ve Strateji Geliştirme

Proje önemli stratejik masif ahşap ürünlerini ve bu bileşen kapsamındaki ileriye dönük planlarını tanımlayacaktır. Bu ürün tanımlama çalışması durum analizine dayanacaktır ve sektör temsilcileriyle görüşmeleri takip edecektir. Stratejik Ahşap Ürünleri Rehberi, ileriye dönük ilişkili yol planları ile ürünlerin portföylerini özetleyecek olan bu bileşenin bir parçası olarak hazırlanacaktır. Son olarak, temel ürünler için, fizibilite çalışmaları yapılacak ve sektörün dikkatine rapor olarak yayınlanacaktır.

 

Bileşen 3. Tanıtım ve Yaygınlaştırma

Proje, hedeflenen iletişim ve farkındalık artırma faaliyetleri aracılığıyla sonuçları yayacaktır. İletişim planı projenin başında detaylı bir şekilde tanımlanacaktır ve faaliyetler sırasıyla yapılacaktır. Bu farklı şehirlerde ve üniversitelerde bir dizi seminer içerecektir. Ayrıca, bu bileşen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu gibi ilgili hükümet yapıları ile işbirliği ile standartların oluşturulması/düzenlenmesi, denetim-test mekanizmaları gibi temel dağıtım altyapı aktivitelerini kurmayı amaçlayacaktır.

Status:

Ongoing

Project start date:

Kasım 2018

Estimated end date:

Mart 2020

Focus area:

 • build resilience to shocks and crisis
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  GOVT as Executing and Implemen

  Full project information  

  Funding Support by

  Donor name

 • Government Of Turkey
 • Amount contributed

  69.646 $

  Delivery in previous fiscal year

  2020 10.154 $

  2019 14.524 $

  2018 0 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global