Türkiye-AB Arasında Sınır Gözetim Kapasitesi Projesi- Faz II

Proje Hakkında

Bu proje, kapasite geliştirme açısından “Türkiye- Yunanistan Sınırında Sınır Gözetim Kapasitesinin Artırılması Projesi (Faz I)” projesinden elde edilen kazanımlar ışığında geliştirilmiştir. İçişleri Bakanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yararlanıcısı ve UNDP’nin yürütücüsü olduğu bu proje; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın özellikle uzaktan eğitim kapasitesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Genel ve Özel Hedefler

Projenin genel hedefi düzensiz göç, insan ticareti, sınır ötesi suçlar ve kaçakçılığın önlenmesine katkı sağlanması ve AB’nin Entegre Sınır Yönetimi (ESY) politikaları ve stratejileri doğrultusunda sınır yönetimi ve standartlarının daha ileri düzeyde geliştirilmesi ve uygulanmasının temin edilmesidir.

Projenin özel hedefi ilgili sınır birimlerinin (KKK’nın profesyonel personeli) bireysel kapasitesini artırarak sınır güvenliğini ve gözetimini desteklemektir.

 

Proje Bileşenleri

Bileşen 1: Yüz Yüze Eğitimler Aracılığıyla Bireysel Kapasitenin Geliştirmesi: Faz I Projesinde geliştirilen sınır yönetimi, sınır gözetimi ve insan hakları konularındaki yüz yüze eğitim modüllerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesine odaklanılacaktır. Buna ek olarak; sınır birimlerinden 200 profesyonel personel Faz I Projesinde olduğu gibi düzensiz göç, insan kaçakçılığı, sınır ötesi suçlar, kaçakçılık ve sınır yönetimi, AB’nin Entegre Sınır Yönetimi (ESY) politikaları ve stratejileri üzerine kişiye özel yüz yüze eğitimler alacaklardır.

Bileşen 1 altında gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:  

 1. Yüz yüze eğitim konusunda Faz I Projesinde geliştirilmiş eğitim modüllerinin gözden geçirilmesinin yanı sıra eğitimlerin değerlendirilmesini de sağlamak amacıyla yeniden bir Eğitim Uzman Grubu oluşturulacaktır.
 2. Faz I Projesinde geliştirilen ihtiyaçlara özel eğitim materyalleri gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
 3. KKK’nın 200 profesyonel personeline ihtiyaçlara özel 3 günlük eğitim modülleri verilecektir.

Bileşen 2: Uzaktan Eğitim Aracılığıyla Bireysel Kapasitenin Geliştirmesi: uzaktan eğitim aracılığıyla KKK’nın ilgili sınır personelinin bireysel kapasitesini artırarak sınır güvenliği ve gözetiminin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bileşen 2 altında gerçekleştirilecek faaliyetler şunlardır:

 • İhtiyaç değerlendirmesinin ve uzaktan eğitimin geliştirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması için Eğitim ve Kapasite Geliştirme Uzman Grubu oluşturulacaktır.
 • 2 çalışma ziyareti gerçekleştirilecek ve seçilen AB ülkelerindeki uzaktan eğitim yöntemleri ile ilgili Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.
 • KKK Sınır Birimi profesyonel personelinin uzaktan eğitim ihtiyaçları değerlendirilecektir.
 • Belirli yöntemlerin ve uzaktan eğitimlerin yürütülmesi için gerekli araçların kullanımını içeren Eğitim Stratejisi geliştirilecektir.
 • Uzaktan eğitime ilişkin eğitim materyalleri geliştirilecektir.
 • Sınır birimlerinde görevli 100 profesyonel personel için Uzaktan Eğitim Pilot Eğitimi gerçekleştirilecektir.
 • Uzaktan eğitimlerin pilot uygulaması, sınır birimlerinde görevli profesyonel personeline yönelik oryantasyon paketiyle beraber eşzamanlı olarak eğitim müfredatına dahil edilecektir.
 • Uzaktan Eğitim Pilot uygulamasını tamamlayan katılımcıların sertifikaları  Eğitim Yönetim Sistemi aracılığıyla elektronik olarak verilecektir.

Proje Broşürü

Buraya Tıklayın

Status:

Ongoing

Project start date:

Kasım 2017

Estimated end date:

Haziran 2020

Focus area:

 • build resilience to shocks and crisis
 • Project office:

  UNDP in Turkey

  Implementing partner:

  Ministry of Interior

  Full project information  

  Funding Support by

  Donor name

 • European Commission
 • Amount contributed

  585.000 $

  Delivery in previous fiscal year

  2019 562.576 $

  2018 0 $

  UNDP Dünyada

  Buradasınız UNDP Türkiye 
  Git UNDP Global