Tüm Projeler


Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam, Girişimcilik ve Sosyal İstikrar Projesi

Bu proje, ev sahibi topluluk üyeleri ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler arasındaki sosyal istikrar, uyum ve sosyo-ekonomik güçlenme için Türk ve Suriyeli gençlerin potansiyelini hayata geçirmeye…  


Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, UNDP'nin Kovid-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde hızla geliştirdiği…  


Adana Mesleki Eğitim Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Teknik Destek Projesi

Proje, Adana Mesleki Eğitim Merkezinin kurulması ve işletilmesi için Adana Sanayi Odası'na (ADASO) yüksek kalibreli teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.  


Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) ile Kirlenmiş Sahaların Tespiti Ve İyileştirilmesi Projesi

Proje’nin hedefi, AB KOK Tüzüğü ve Toprak Kirliliği Stratejisi’nin uygulama kapasitesini geliştirerek, insan sağlığını ve çevreyi özellikle de kirlenmiş sahalarda bulunan Kalıcı Organik Kirleticilerin…  


Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Bu Proje, Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere Konya, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli arasından seçilecek iki ilin yenilenebilir enerji…  


Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama II

2. Aşama, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım sunan avukatların faaliyetlerinin kurumsal ve bireysel düzeyde kapasitesinin geliştirilmesi ve STK’lar ile iş birliği ve koordinasyonun…  


İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III

Birinci ve ikinci aşamaların devamı olarak, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III, 20 Aralık 2018 tarihinde AB Delegasyonu ile UNDP arasında imzalanan Hibe Anlaşması…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global