Tüm Projeler


Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Bu Proje, Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere Konya, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli arasından seçilecek iki ilin yenilenebilir enerji…  


Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama II

2. Aşama, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım sunan avukatların faaliyetlerinin kurumsal ve bireysel düzeyde kapasitesinin geliştirilmesi ve STK’lar ile iş birliği ve koordinasyonun…  


Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje ile sağlık sisteminin sürdürülebilir hedefler doğrultusunda daha etkili bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.  


Ev Sahibi Topluluklar İçin Etkin Kentsel Atık Yönetimi, Faz 2: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı İle Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi

, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların sosyal uyumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda atık yönetimi alanında belediyelerin…  


İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III

Birinci ve ikinci aşamaların devamı olarak, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III, 20 Aralık 2018 tarihinde AB Delegasyonu ile UNDP arasında imzalanan Hibe Anlaşması…  


IP for the Operationalization of the Business for Goals Platform in Turkey

The overall objective of the Business for Goals Platform is to contribute to the achievement of SDGs in Turkey through a strategized partnership model with the private sector, by creating an…  


İşimi Yönetebiliyorum

“I Can Manage My Business” project aims to improve SMEs’ management skills, knowledge, attitudes and confidence to maximise the potential of their business for the benefit of their enterprises and…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global