Tüm Projeler


Yeşil Destinasyon Modelinin Geliştirilmesi Yoluyla Enerji Verimliliği Konusunda Bilincin Artırılması

. Yeşil Destinasyon Modelinin, pilot alan olarak seçilen Küçükköy’de (Ayvalık) geliştirilmesi ve ülke genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım İnisiyatifi

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak için özel sektörün mali kaynaklarının değerlendirilmesi önemli görülüyor.  


KOBİ’lerin Dijitalleşmesiyle İyileşmenin Ötesine (Dijital Yol)

Küresel COVID-19 salgını, bu sürecin rekabet üstünlüğünün yanı sıra dayanıklılık ve iş sürekliliği için bir zorunluluk olduğu algısını da yerleştirmiştir.  


Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi

Bu proje, ev sahibi topluluk üyeleri ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler arasındaki sosyal istikrar, uyum ve sosyo-ekonomik güçlenme için Türk ve Suriyeli gençlerin potansiyelini hayata geçirmeye…  


Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, UNDP'nin Kovid-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde hızla geliştirdiği…  


Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) ile Kirlenmiş Sahaların Tespiti Ve İyileştirilmesi Projesi

Proje’nin hedefi, AB KOK Tüzüğü ve Toprak Kirliliği Stratejisi’nin uygulama kapasitesini geliştirerek, insan sağlığını ve çevreyi özellikle de kirlenmiş sahalarda bulunan Kalıcı Organik Kirleticilerin…  


Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama II

2. Aşama, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım sunan avukatların faaliyetlerinin kurumsal ve bireysel düzeyde kapasitesinin geliştirilmesi ve STK’lar ile iş birliği ve koordinasyonun…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global