Tüm Projeler


Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, UNDP'nin Kovid-19 sağlık, insani ve kalkınma krizine küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde hızla geliştirdiği…  


Adana Mesleki Eğitim Merkezi’nin Kurulması ve İşletilmesi Teknik Destek Projesi

Proje, Adana Mesleki Eğitim Merkezinin kurulması ve işletilmesi için Adana Sanayi Odası'na (ADASO) yüksek kalibreli teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.  


Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) ile Kirlenmiş Sahaların Tespiti Ve İyileştirilmesi Projesi

Proje’nin hedefi, AB KOK Tüzüğü ve Toprak Kirliliği Stratejisi’nin uygulama kapasitesini geliştirerek, insan sağlığını ve çevreyi özellikle de kirlenmiş sahalarda bulunan Kalıcı Organik Kirleticilerin…  


Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Bu Proje, Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere Konya, Bursa, Tekirdağ ve Kocaeli arasından seçilecek iki ilin yenilenebilir enerji…  


Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama II

2. Aşama, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım sunan avukatların faaliyetlerinin kurumsal ve bireysel düzeyde kapasitesinin geliştirilmesi ve STK’lar ile iş birliği ve koordinasyonun…  


Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje ile sağlık sisteminin sürdürülebilir hedefler doğrultusunda daha etkili bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.  


Ev Sahibi Topluluklar İçin Etkin Kentsel Atık Yönetimi, Faz 2: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı İle Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi

, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların sosyal uyumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda atık yönetimi alanında belediyelerin…  


İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III

Birinci ve ikinci aşamaların devamı olarak, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Aşama III, 20 Aralık 2018 tarihinde AB Delegasyonu ile UNDP arasında imzalanan Hibe Anlaşması…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global