İLGİ ALANIMIZ

Özel Sektör

Özel Sektör Ortaklıkları

UNDP Türkiye; engelliler, gençler ve kadınlar, az gelişmiş toplumlar arasındaki kırılgan grupların daha iyi sosyal içerilmesi ve çevre sorunlarının çözümlenmesi için yerel kapasitelerin geliştirilmesinde UNDP’nin karşılaştırmalı üstünlüğünden yararlanmak suretiyle, özel sektörde 50’yi aşkın ortaklık kurmuştur. Ortaklık örnekleri, UNDP Türkiye’yi kalkınma ortaklıkları alanında, 20 yılı aşkın geniş deneyimi olan öncü kurum haline getirmiştir.

UNDP’nin özel sektör ortaklıkları kapsayıcı ekonomiyi desteklemektedir. Kapsayıcı iş modelleri tüm paydaşlar için kazan-kazan durumu yaratmaktadır. UNDP ile işletmeler arasındaki ortaklıklar, hem sosyal alanda hem de iş alanında etki yaratmakta; ekonomik büyümenin daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

Microsoft’un sponsor olduğu BİT akran eğitimi projesi, vasıflı işçilere erişimi artırdığı gibi, eğitimi alanların istihdam imkanlarını da artırmıştır. UNDP’nin çalışmaları, Vodafone, Cisco, IBM ve Intel gibi diğer BİT şirketlerinin yanı sıra T.C. Hükümeti tarafından da desteklenmiş; bu girişimi Türkiye’de büyük bir bilgi toplumu dönüşüm programı haline getirmiş; bir milyonu aşkın dezavantajlı insana yarar sağlamıştır.

Peugeot, Koç Holding, Vodafone ve Ayder ile kurulan diğer ortaklıklarda ise, engelli bireylerin sosyal mahrumiyeti kırılmış ve aktif ve üretken vatandaşlar olmaları için daha iyi imkanlar yaratılmıştır. Anadolu’nun her yerinde iş insanları, Koç Holding’in “Ülkem İçin” ortaklığında engelsiz ekonomiye yönelik ülke çapında farkındalık kampanyasına katılmış; toplumun engelli bireyleri, İstanbul ve Kaş, Antalya’daki “Düşler Akademisi”nin olağanüstü tesislerinde sosyal girişim çabalarında yer almıştır.

Visa, Experian ve Türkiye Kredi Kayıt Bürosu (KKB), mali okuryazarlık eğitimleri yoluyla toplumda mali yönetim kapasitesini artırmak üzere UNDP ile işbirliği yapan diğer kuruluşların bazılarıdır. Bu eğitimler, daha iyi mali kararlar, daha güçlü varlık yaratma potansiyeli ve daha az riskli davranış yoluyla sürdürülebilir büyüme ve daha az kırılgan ekonomi yaratmayı hedeflemektedir.

 

51%

SON 5 YILDA

Özel Sektör Portföyü 5 milyondan fazla bireye ulaştı ve bunların %51'i kadındı.

Keşfet

Yükleniyor…
Yükleniyor…
Yükleniyor…

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global