Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ev sahipliğinde 10 Haziran 2021’de Ankara Erimtan Müzesi’nde “Gençlik için Umut Forumu” düzenleniyor.

Forumda gençlerin iş gücüne katılımının COVID-19 krizinden nasıl etkilendiği ele alınacak. Düzenlenecek panellerde teknolojik gelişmeler, bir hak olarak hayat boyu öğrenme, güvenceli esneklik ve sosyal güvenlik, fırsatlara erişim, eşitsizlikler ve emek gibi konular tartışılacak.

Çeşitli STK’lar, kanaat önderleri, sanatçılar, kamu kurumları, sektör liderleri ve gençlerin katıldıkları çevrimiçi çalıştay, etkinlik ve araştırmalarda yer ve söz verilen gençlerin sesini daha yüksek sesle duyurmak üzere hazırlanan “Gençlik için Umut Bildirisi” de bu forumda katılımcılar, çeşitli sektör temsilcileri ve gençlerin bilgisine sunulacak.

Pandemi sebebiyle, açık havada, gerekli COVID-19 önlemleri alınarak ve kısıtlı sayıda katılımcı kabul edilerek düzenlenecek olan etkinlik canlı olarak https://www.youtube.com/watch?v=vRKAFBrhD1I adresinden de takip edilebilecek.

Tüm bu çalışmalar; Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından finanse edilen ve ILO tarafından yürütülen Türkiye’de Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar için İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Icon of SDG 10

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global