Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla ulusal ve uluslararası ortakları ile birlikte yürüttüğü çalışmalar UNDP Türkiye 2021 Raporu: 2020 Sonuçları’nda toplandı.

1957 yılından beri Türkiye’nin kalkınma sorunlarına pratik ve yenilikçi çözümler sunmak için çalışan ve Türk Hükümeti’ne 2030’a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ulaşma yolunda destek veren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 2020 yılında Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren yıllık raporunu yayımladı.

Geçen yıl UNDP tarafından Türkiye’de desteklenen ve COVID-19 ile mücadele, dayanıklı ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek, iklim değişikliği ve çevre, insan hakları ve iyi yönetişim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi ve inovasyon alanlarında sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan projelerin belli başlı sonuçlarına rapordan ulaşılabilir. Ayrıca, bu faaliyetlerin dokunduğu, Türkiye’nin farklı yerlerinden insanların hikayelerine de raporda yer verildi.

UNDP Türkiye, 2020’de “Kimseyi Geride Bırakmama” ilkesine sıkıca bağlı kalarak SKA’lar yolunda ilerlemeye olumlu etki yapan birçok sonuç elde etti. COVID-19 pandemisine yanıt olarak, ülkedeki sosyo-ekonomik toparlanma çabaları, özellikle de kadınlar ve göçmenler gibi en kırılgan gruplara odaklanılarak desteklendi. Kaynak mobilizasyonu hedefi aşılarak yaklaşık 80 milyon dolar kaynak geliştirildi.

UNDP’nin Türkiye’deki çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, annualreport.undp.org.tr adresini ziyaret ederek raporu okuyabilir.


Daha fazla bilgi için: UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, faik.uyanik@undp.org

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global