Organize sanayi bölgeleri ve firmaların dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi için ölçeklenebilir çözümler geliştirmeyi hedefleyen Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yenilik Merkezi, tasarlanan ilk hizmet paketi olan Yenilikçilik Programı’nı 17 Mart 2021’de gerçekleşecek Bilgilendirme Toplantısı ile başlatıyor.

Ulusal plan ve stratejilerde yer alan organize sanayi bölgelerinin dönüşümü hedefi doğrultusunda kurgulanmış bir pilot proje uygulaması olan MOSB Yenilik Merkezi, kuruluş amacı doğrultusunda bünyesinde faaliyet gösteren firmaların AR-GE, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitelerinin artırılmasını hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında kurulan merkezin, çevresinde oluşturacağı ekosistem ile bölge sanayisinin teknolojik ve zihinsel dönüşümüne öncülük etmesi planlanıyor.

MOSB Yenilik Merkezi bu kapsamda; MOSB’nin kurumsal ve yenilikçilik kapasitesini geliştirme, mesleki ve AR-GE personelinin becerilerini geliştirme, sanayici ile teknoloji girişimcileri arasında iş birliğini artırma ve ulusal ve uluslararası ekosistem aktörleri ile sonuç odaklı ortak faaliyetler gerçekleştirme gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. OSB’lerin firmalara yönelik hizmet ve destekleri bu kapsamda artırılırken, kurumların da yenilikçi OSB’lere dönüşümü sağlanıyor.

Bu çerçevede tasarlanan Yenilikçilik Programı, MOSB Yenilik Merkezi tarafından organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış özgün bir uygulama. Program için geliştirilen yenilik yönetimi ölçüm aracı “Innovation Management Assessment Gadget for Enterprises (IMAGE)”, ISO 56002 Yenilik Yönetimi Sistemi ve 56004 Yenilik Yönetimi Değerlendirme Standartları’na uyumlu bir şekilde tasarlandı.

Programın ilk aşamasında işletmelerin yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi, bu ölçümlere ilişkin bir veri havuzu oluşturulması ve işletmelere yenilik yönetimi alanında gelişme alanlarını içeren karşılaştırmalı analiz raporu sunulması hedeflendi. İkinci aşamasında seçilecek 24 işletme ile devam edecek olan programın gündeminde işletme özelinde yenilikçilik yol haritalarının hazırlanması, işletme özelinde yenilik yönetim kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan projelerin tasarlanması ve yenilikçilik projelerinin işletmelerde uygulanması yer alıyor.

 

Kimler Başvurabilir?

Yenilikçilik Programına MOSB bünyesinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları başvuru yapabilir. Bu koşula uygun olan tüm firmaların yenilik kapasitesi ölçüm ve temel analizi yapıldıktan sonra işletmeler özelinde yenilikçilik yol haritalarının belirleneceği ve projelerin hazırlanacağı ikinci aşamaya, ilk aşamayı tamamlayan işletmeler arasından seçilecek 24 firma ile devam edilecek. Programa katılım sağlamak isteyen firmaların 17 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında MOSB’a ait tüm çevrimiçi platformlardan edinebilecekleri bir sayfalık “Başvuru Formu”nu doldurarak info@intracmip.com adresine göndermeleri yeterlidir. Ayrıca firmalar program hakkındaki tüm sorularını da 17 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında bu e-posta adresine yazılı olarak iletebilir veya 0 236 233 1816 – 191/192 no’lu telefon numaralarından MOSB Yenilik Merkezi yetkililerine mesai saatleri içerisinde ulaşabilirler.

 

Uygulama Süreci

31 Mart’ta sona eren 1. aşamanın ardından, 2. aşamaya kalan firmalar 21 Haziran 2021’de ilan edilecek. Yenilikçilik yol haritasının belirlenmesinin ardından proje tasarlama ve uygulama süreci 31 Ekim 2022’de sona erecek. Program hakkında bilgilendirme toplantısı 17 Mart 2021, saat 14:00’te gerçekleşecek. Katılmak isteyenler aşağıdaki linkten kayıt oluşturabilirler;

https://bit.ly/3bFVIK7

*

Daha fazla bilgi için: Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Bölüm Başkanı - faik.uyanik@undp.org

Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 11 Icon of SDG 12

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global