Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen, UNDP Türkiye ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçen proje ile beş ilde (Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa) gençlerin istihdam edilebilirlik ve sosyal uyumları desteklenecek. Proje kapsamındaki eğitim, danışmanlık ve girişimcilik desteklerinden 15-29 yaş arasında toplam bin Türk ve Suriyeli gencin faydalanması planlanıyor. Dokuz ilde bulunan Gençlik Merkezleri’nde 30 bilgisayar laboratuvarı kurulması ve yenilenmesi de hedefler arasında.

Ankara, 16 Mart 2021 - UNDP Türkiye’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu altında hayata geçen ve Japon Hükümeti tarafından finanse edilen “Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk gençler için İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi”, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk ev sahibi topluluk üyeleri arasındaki sosyal uyumu artırmayı, girişimcilik, beceri geliştirme ve işgücü piyasası fırsatlarına erişim yoluyla sosyoekonomik açıdan güçlenmeyi ve sosyal uyumu desteklemeyi amaçlıyor.

Japon Hükümeti tarafından yaklaşık 3 milyon dolarlık finansman ile desteklenen proje ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren beş ildeki gençlik merkezlerinde toplam bin Türk ve Suriyeli genç, işgücü piyasasına ve (girişimcilik dahil) kayıtlı istihdam olanaklarına erişebilmek için bilgi ve iletişim teknolojisi eğitimleri, kariyer danışmanlığı ile sosyal ve temel beceri eğitimi ve girişimcilik desteklerinden (eğitim, hibe, mentorlük ve rehberlik) faydalanacak.

Projenin faydalanıcılarını, 15-29 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk gençleri ile gençlik liderleri ve gençlik merkezi personeli oluşturuyor.

Proje, UNDP’nin toplumsal cinsiyet eşitliği amacı kapsamında tüm yararlanıcılarının en az yüzde 40’ının kadınlardan oluşmasını hedefliyor.

Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki gençlik merkezlerinde 30 bilgisayar laboratuvarının kurulması ve/veya olanların yenilenmesi için teknik ekipman tedariki de proje hedefleri arasında.

Proje kapsamında UNDP ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin istihdam edilebilirliğini, beceri gelişimini ve sosyal uyumunu teşvik etmeyi amaçlayan mevcut programları uyarlamak ve büyütmek için de birlikte çalışacak.

Suriyeli ve Türk gençlerin kayıtlı ve insana yakışır işlere erişim imkanlarının geliştirilmesine ve gençliğin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesi için gençlik merkezlerinin mevcut hizmetlerinin iyileştirilmesine de destek verilecek.

Bu çerçevede, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezleri aracılığıyla Suriyeli ve Türk gençlere bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleri sağlanacak.

Toplamda 200 gencin, beceri geliştirme programlarını tamamlaması ve istihdam edilebilirlik seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, gençlerin öncülüğündeki girişimlerin büyümesini hızlandırmak hedefi ile hayata geçecek mentorluk programı ile birlikte sunulacak olan girişimcilik eğitimleri sayesinde, 150 gencin iş fikri oluşturma, büyütme ve yeniden yapılandırma becerilerini geliştirme fırsatına sahip olması amaçlanıyor.

Bu programların tamamlayıcısı olarak, işletmelerini kurmak veya büyütmek için gerçekleştirilebilir iş planına sahip 70 girişimci gence ayni ve/veya nakdi küçük hibeler sağlamak üzere bir hibe programı oluşturulacak.

Beş ilde farkındalık artırma kampanyaları düzenlenmesi ve gençlik merkezlerine İŞKUR İş Kulüplerinin kurulması da projenin hedefleri arasında.

“Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam Edilebilirlik, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi” kapsamında 50 gençlik merkezi personeli ve 50 gençlik lideri olmak üzere toplam 100 kişiye sosyal uyum ile çatışma önleme konularında eğitim verilmesi ve sosyal uyum faaliyetlerinden toplamda 500 gencin doğrudan faydalanması hedefleniyor.

Projenin sosyal uyum faaliyetleri ile birlikte hayata geçecek etkinlikler sonunda uzun vadede toplamda 2,000 kişinin yaşamlarının olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.


Ayrıntılı bilgi için:

Dr. Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü, faik.uyanik@undp.org

Ruşen İnceoğlu, UNDP Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı İletişim Yöneticisi, rusen.inceoglu@undp.org

 

Icon of SDG 04 Icon of SDG 08 Icon of SDG 10

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global