Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) finansal desteği ile gerçekleştirilen “Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi”nin tanıtım toplantısı Adana’da yapıldı.

Proje tanıtım toplantısına Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı Barış Dinçer,  Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi,  Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Adana'daki yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre şekillendirilen proje ile Adana Mesleki Eğitim Merkezi'nin kurulması ve işlevsel hale gelmesi için Adana Sanayi Odası'na (ADASO) yüksek vasıflı teknik yardım ve danışmanlık hizmetleri sunulması amaçlanıyor. İyi yapılandırılmış bir iş modeli ve uygulanabilir bir iş planı hazırlanarak Merkezin yerel ekonominin talep ve arz tarafını hedeflemesi planlanıyor. Merkez, UNDP ve ADASO'nun iş birliğiyle Adana ve Mersin’de  kurulacak olan İnovasyon Merkezi ve KOBİ Yetkinlik Merkezi gibi diğer tamamlayıcı girişimlerle güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak.

Merkez aynı zamanda, KOBİ’lerin özel ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde mesleki eğitim programları sunacak. Ayrıca, ilerleyen süreçte mesleki eğitim merkezinde eğitim alanlar ile diğer bir girişim olan KOBİ Yetkinlik Merkezi’nden faydalanan işletmeler birbirleriyle buluşturulacak. Kurulacak Mesleki Eğitim Merkezi ile hem bölge halkı hem de geçici koruma altındaki Suriyeliler bölgenin ekonomik ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikli mesleki eğitimlerden yararlanacak.

Toplantıda konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi; “Adana Mesleki Eğitim Merkezi Teknik Destek Projesi, tüm dünyada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan ilk finansal destek anlaşması olması anlamında da önem taşıyor” dedi. Tomasi sözlerine şöyle devam etti: “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Aralık 2018 verilerine göre, Türkiye 3 milyondan fazla geçici koruma altındaki Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyor. Çoğunlukla Suriye'ye sınırı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamalarına rağmen krizin devam etmesi nedeniyle Suriyeli nüfus Adana da dahil olmak üzere diğer bölgelere yayıldı. UNDP’nin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde uzun yıllara dayanan yerel sosyo-ekonomik kalkınma konusundaki tecrübe ve teknik bilgisine dayanarak, Suriye krizinin etkilerine yanıt bağlamında, Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinin kurulmasına destek olduk. Bu merkez, 2016 yılından beri bölge halkının yanı sıra geçici koruma altındaki Suriyelilere mesleki yetenek geliştirme hizmetleri sunuyor. Şimdi UNDP, bu alandaki uzmanlığını ve tecrübesini Adana’ya taşıyor. Sektörel analizlerin ve talep analizlerinin yapılması, iş modelinin geliştirilmesi, kapasite geliştirme programlarının oluşturulması ve uygulanması, Adana Mesleki Eğitim Merkezinin fiziki tasarımı konusunda Adana Sanayi Odası’na destek vereceğiz. Projenin tüm bileşenlerinin ve faaliyetlerinin başarılı bir şekilde tamamlanacağına ve projenin hedeflerine ve yeni başarılara Adana Sanayi Odası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve UNDP’nin güçlü işbirliğiyle tam olarak ulaşılacağına inanıyorum”.

Nitelikli işgücü yetiştirmek için verilecek eğitimlerle ilgili Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi  ile iş birliği yapılması, deneyim ve vizyon paylaşımı amacıyla Adana Sanayi Odası ve Gaziantep Sanayi Odası arasında bir işbirliği protokolü de imzalandı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç “Odamız ve Gaziantep Sanayi Odası arasında yapılacak iş birliği protokolü çerçevesinde bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik örnek olacak önemli bir adım atacağız. Güçlerimizi birleştireceğiz” dedi. Kıvanç sözlerine şöyle devam etti: “Bugün adımını atacağımız Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile bu yatırımların ihtiyacı olacak nitelikli çalışanları yetiştirmeyi umuyoruz. Burada yetişecek kişilerin alacakları nitelikli mesleki eğitimle bölgemize stratejik anlamda katkı sağlamlarını bekliyoruz. Yerel ihtiyaçlara ve ekonomik yapıya göre şekillendirilecek olan Adana Mesleki Eğitim Merkezi, bölgemize kazandırmak istediğimiz diğer makro projelerle entegre olacak. Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığımız, UNDP ve Odamızın iş birliğiyle Adana’da kurulacak olan İnovasyon Merkezi ve KOBİ Yetkinlik Merkezi gibi diğer tamamlayıcı girişimlerle, güçlü ve işlevsel bağlantıları olacak şekilde tasarlanacak. Adana Sanayi Odası olarak böyle önemli bir bölgesel projeyi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz”.

Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi kapsamında yapılacak sektörel ve saha seviyesinde analizler ile mevcut durum tespit edilecek, Mesleki Eğitim Merkezi’nin iş modeli ve planı hazırlanacak. Ayrıca yerel işgücü piyasasındaki ihtiyaçlar ve bölgedeki KOBİ’lerin talepleri göz önüne alınarak Adana Mesleki Eğitim Merkezi’ne özel eğitim modülleri tasarlanacak, mesleki eğitimlere yönelik İŞKUR ve KOSGEB ile iş birliği yapılacak. Bir diğer çalışma ise yetkinlik geliştirme ve mentorluk olacak. Bu kapsamda Adana Sanayi Odası’na Mesleki Eğitim Merkezi’nin en iyi şekilde işlemesi için gerekli yeterlilik ve beceri konusunda mentorluk hizmeti sunulacak. Bunlara ek olarak proje kapsamında sertifikalandırma için teknik destek verilecek. Adana Mesleki Eğitim Merkezi’nin sertifikasyonu için gerekli prosedürlerin yerine getirilmesine ve Merkezin akreditasyon işlemlerinin yapılması sürecine destek olunacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı Barış Dinçer: Adana Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ile böyle önemli bir bölgesel projeyi başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Proje EBRD ve UNDP arasındaki ilk ortaklık olma özelliği ile EBRD’nin kalkınma misyonunun,  Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumunu da ortaya koyması açısından çarpıcı bir örnek olacaktır. EBRD olarak, Türkiye’deki faaliyetlerimizin 10. yıldönümünde 2019-2024 dönemi için yeni ülke stratejimizi yayımladık. Yeni stratejimizdeki dört ana konudan biri; ekonomik kapsayıcılığın ve cinsiyet eşitliğinin özel sektör katılımı ile teşvik edilmesidir. Basta gençler, kadınlar, az gelişmiş bölgelerde yasayan topluluklar ve mülteciler olmak üzere; ekonomik fırsatlardan daha az yararlanabilen sosyal kesimlere yönelik beceri, istihdam ve finansmana erişim alanlarında politika çalışmaları ve proje bazında özel sektör ile birlikte oncu faaliyetler yürütüyoruz.

Kurulmasına katkıda bulunduğumuz bu merkez ile başta bölgedeki KOBİler olmak üzere tüm özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman istihdamına ve de Adana halkına ve geçici koruma altındaki Suriyeliler ve diğer mültecilere kalıcı ve sürdürülebilir ekonomik fırsatlar yaratılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. EBRD olarak, benzer bir ortaklıkla Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinin akredite bir Test merkezi olmasına destek olduk. Bu Merkez, 2018’de faaliyete geçerek bölge halkının ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve diğer göçmenlerin önceki öğrenmelerini uluslararası nitelikte kabul gören sertifikalara dönüştürerek işgücü piyasasına entegre olmalarına hizmet etmektedir.  Bu işbirliğinden edindiğimiz tecrübeyi bu defa daha kapsamlı bir şekilde, UNDP uzmanlığı ve Adana Sanayi Odasının himayesinde bölgeye taşımayı hedefliyoruz ” dedi.

Adana Mesleki Eğitim Merkezi Projesi bir yandan kaliteli işgücü ve kaliteli mesleki eğitim ile ilgili ulusal stratejilere katkı verirken bir yandan da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayacak.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global