Yılın son çeyreğinde yayımlanacak olan rapor, 21. yüzyılı şekillendiren farklı türlerdeki eşitsizliklerin kapsamlı bir tablosunu sunacak.

 

New York, 21 Mart 2019 Günümüz dünyası hâlâ adil olmaktan çok uzak. Yoksul bir ülkede veya ailede doğan bir bebeği bekleyen yaşam ve olasılıklar, daha varlıklı çocukları bekleyenlerden tamamen farklı. Tüm toplumlarda, uzun süredir var olan eşitsizlik türleri devam ederken, hayatın yeni alanlarında da insanlar arasında uçurumlar açılıyor. 2019 İnsani Gelişme Raporu, eşitsizliğin insanların sağlık ve mutluluğu için en önemli olan boyutlarına ve bunların arkasındaki nedenleri anlamaya odaklanacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Raporu Ofisi Direktörü Pedro Conceição, “Pek çok insan eşitsizliğin ciddi derecede önemli olduğuna inanıyor ancak bunun neden önemli olduğu ve bununla ilgili ne yapılması gerektiği hakkında daha az görüş birliği var. Eşitsizliği daha iyi tanımlamak ve dünya çapında gerçekleşen ekonomik, sosyal ve çevresel dönüşümler göz önüne alındığında eşitsizliğin nasıl değişeceğini daha iyi anlayabilmek için, ölçümlerimizi keskinleştirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman, bu eşitsizliklerin etkili bir şekilde üstesinden gelebilecek politikalar tasarlayabiliriz.” dedi.

Rapor, gelir eşitsizliklerine odaklı yaygın söylemin ötesine geçerek, sağlık, eğitim, teknolojiye erişim, ekonomi ve iklimle ilgili şoklara maruz kalma gibi diğer boyutlardaki eşitsizlikleri de dikkate alacak. Ortalamalara dayalı ölçümlerle yapılamayanı yaparak, yeni veri ve metotları kullanarak eşitsizliklerin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğinin altını çizecek. 2030’a ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşma ve ötesiyle ilgili uzun vadeli bir bakış açısı taşıyacak.

Conceição, “İnsani gelişmede hem yakınsama hem de ıraksamalara tanık oluyoruz. Örneğin, günümüzde birçok ülkede, temel eğitime erişimde insanlar arasındaki uçurumlar kapandı. Ancak, hem erken çocukluk dönemi hem de eğitim niteliğinde yoksul ve varlıklı ailelerin çocukları arasındaki farklar artıyor. Bu eşitsizlikler, özellikle de iş gücü piyasasını etkileyeceği düşünülen hızlı teknolojik değişimler düşünüldüğünde, yaşam boyu süren sonuçlar doğuracak. Bu da, eşitsizlikler analizimizin, gelirin, ortalamaların ve bugünün ötesine neden geçmesi gerektiğini gösteren örneklerden sadece bir tanesi.” dedi.

2019 raporu, yeni gelişme ölçümlerine öncülük etme konusunda insani gelişme raporlamasının köklü tarihi ve World Inequality Lab (Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı), LIS Cross-National Data Center in Luxembourg (Lüksemburg’daki LIS Ülkeler Arası Veri Merkezi) gibi kurumlardaki küresel uzmanlarla kurulan yeni ortaklıklar üzerine inşa edildi.

***

2019 İnsani Gelişme Raporu’yla ilgili güncel gelişmeleri takip etmek için: http://hdr.undp.org/en/towards-hdr-2019

 

İletişim:

Faik Uyanık, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü  faik.uyanik@undp.org

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), krizler ile başa çıkabilecek ve herkes için yaşam kalitesini artıracak türde bir büyümeyi başlatıp sürdürebilecek ülkeler oluşturulmasına destek olmak için toplumun her kesiminden bireyler ile iş birliği kuruyor. 170 kadar ülke ve bölgede, yaşam koşullarını geliştirmek ve dayanıklı toplumlar oluşturmak için küresel bir bakış açısı ve yerel açılımlar sunuyoruz. tr.undp.org

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global