©Ömer Kavuk

Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP)

Mültecilerin ve ev sahibi toplulukların uzun dönemli ihtiyaçlarını sürdürülebilir ve dayanıklılık odaklı bir biçimde karşılamak

Proje, Suriye krizi nedeniyle yerinden edilmiş ve Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların yaşadığı sıkıntılara kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler getirmeyi amaçlıyor. İstihdam yaratmaya katkı, belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ve Türkçe eğitimine odaklanan proje, Suriye Krizine Müdahale için Avrupa Birliği Güven Fonu (EUTF) tarafından destekleniyor. Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi, UNDP tarafından; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İlbank ile işbirliği içinde uygulanıyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal dayanıklılığı ile ulusal ve yerel kurumların güçlenmesine katkı sağlanması için işbirliği yapıyor. 50 milyon avro bütçeli ve iki yıl devam edecek olan proje, Türkiye’de 11 ilde istihdam yaratılmasına katkı sağlanması, yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ile Suriyelilere yönelik Türkçe eğitimine odaklanıyor. Proje kapsamında toplamda 2.000 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin iş ve geçim kaynağı sahibi olmasına katkı sağlanması, 52.000 Suriyelinin Türkçe dil eğitiminden faydalanması ve 307.000’i aşkın Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesinin, güçlendirilmiş belediye hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor.

Halen, dünyada en çok mülteci nüfusu barındıran ülke olan Türkiye’nin yükünü paylaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında, Türkiye’nin 11 ilinde düzenlenecek olan faaliyetler, hem Suriyelilere hem de ev sahibi topluluklara hitap ederken, krizin etkilerini atlatmayı ve bireyler, topluluklar ve kurumlar için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor.

Proje iki yıl sürecek ve başlıca üç alana odaklanacak:

a) Üretkenlik ve verimliliğin artırılması yoluyla istihdam yaratmanın desteklenmesi

b) Belediye hizmetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi, altyapı, teknik destek ve kapasite artışı  

c) Türkçe dil eğitimi, sosyal uyumun ve ekonomik entegrasyonun desteklenmesi

Dayanıklılık merkezli, yerel ve sürdürülebilir kalkınma perspektifini odağına alan proje, Suriye krizi nedeniyle ortaya çıkan sorunlara uzun vadeli, kapsamlı ve yapısal çözüm önerileri getiriyor. Ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı merkezine alan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi, UNDP’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığını, AB’nin finansal desteği ile bir araya getiriyor.   

Proje kapsamındaki faaliyetler Suriye krizinden en çok etkilenen Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis illerinin yanı sıra, Türkiye’nin diğer büyük illeri İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Mersin ve Manisa’da gerçekleştirilecek. Projenin uygulanmasına 1 Şubat 2018 tarihinde başlandı.

Türkiye’deki Suriyelilerin yüzde 91’i, daha çok Güneydoğu illerinde kentsel alanlarda ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde yaşıyor. Ani nüfus artışının en büyük etkilerinden biri de, iş gücü piyasaları ve ekonomiye yönelik. Diğer yandan, Suriye krizi nedeniyle gerçekleşen nüfus artışı; atık yönetimi, atık su yönetimi ve itfaiye hizmetleri dâhil olmak üzere yerel yönetimler ve belediye hizmetlerine yönelik büyük bir talep artışına da sebep oldu. Ayrıca, Suriyelilerin Türkiye’de istihdam imkânlarına erişiminin, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileşimin önündeki en büyük engellerden biri de Türkçe dil eğitimi.

UNDP, atık ve atık su yönetimi dâhil belediye hizmetleri alanında, hem fiziksel altyapı geliştirme hem de teknik destek bakımından belediyelere doğrudan destek sağlayan tek BM kuruluşu. Çeşitli projeler kapsamında bugüne dek sağlanan UNDP desteği, esas olarak donanım  sağlama, kapasite ve altyapı geliştirmeye odaklanmıştı. Yeni proje, uygulama alanına Suriyeli nüfusun yoğun olduğu yeni belediyeleri de dâhil ederek, artan talep karşısında belediye hizmetlerinin geliştirilmesi, kapasite artışı ve teknik desteği daha geniş bir kapsamda sağlamak suretiyle, bu çabaları genişletiyor.

UNDP, daha önceki projelerinde de Suriyelilere dil becerileri eğitimi sağlamıştı. Yeni proje ise derslik ve çevrimiçi öğrenme programından oluşan karma öğrenme yaklaşımı ile bu çabaların önemli ölçüde yaygınlaştırılmasını sağlıyor. Yeni proje aynı zamanda kadınlar ve gençler için işgücü piyasasına erişimi destekleyecek, bireylerin ve toplulukların sosyoekonomik bakımdan güçlenmesine de katkıda bulunacak. UNDP, ekonomik aktiviteyi desteklemek ve işgücü piyasalarına erişimi kolaylaştırmak maksadıyla, sanayi ve ticaret odaları ile birlikte çalışıyor.

Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) UNDP tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlbank ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanıyor. Projenin başlıca paydaşları ev sahibi topluluklar ve Suriyeli nüfus, yerel ve ulusal makamlar, yerel ve ulusal STK’lar ve iş dünyası kurumları.

 

Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi (TDP) İstiham Yaratımı Bileşeni Kapsamında Sağlanan Hizmetler

Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi
Hizmetler  Açıklama Hedef iller  İrtibat Proje süresi Notlar
İş geliştirme Hizmetleri  İş geliştirme danışmanlığı (finansal, hukuki ve pazarlama alanında danışmanlık hizmetleri Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, İzmir, Istanbul, Kilis, İzmir INGEV's Entrepreunership Support Center
https://www.ingevgdm.org/basvuru/
0216 325 78 24
Ocak 2021 (Haziran 2021'e kadar uzatma başvurusunda bulunuldu.  
Çalışma izni başvurusu ve maliyetlerin karşılanması - Suriyeliler & Yerel firmalar Çalışma izin başvurularının gerçekleştirilmesi ve maliyetlerin karşılanması   
Firma kurulum maliyetlerinin karşılanması - Suriyeliler  İş geliştirme danışmanlığının yanı sıra iş planı onaylanan girişimcililerin firma kurulum maliyetleri karşılanmaktadır.  
Yetişkinlere yönelik Türkçe Dil Eğitimleri  A1,A2,B1 ve B2 seviyelerinden Halk Eğitim Merkezleri ve Online Eğitim modülü aracılığıyla Türkçe dil eğitimleri verilmektedir. Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep,  Istanbul, Kilis, İzmir, Bursa, Konya, Şanlıurfa http://www.ytde.info/halk-egitimi-merkezleri/ UNDP kurslarına katılmak istiyorum diyebilirler ya da YTDE diye söyleyebilirler:)
COVID-19 Yanıt ve Dayanıklılık Projesi 
Suriyeli firmalara ve girişimcilere yönelik dijitalleşme desteği Online eğitimler, danışmanlık, internet ve cloud hizmetleri paketi temini, mini acil destek paketi (temel giderlerin karşılanması için)  Tüm iller INGEV's Entrepreunership Support Center
https://www.ingevgdm.org/basvuru/
0216 325 78 24
Mart 2021 Kadın girişimcilere öncelik verilecek

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global