Uzmanlar, kapsayıcı büyümenin “öğrenen bir toplumla” nasıl sürdürülebileceğini tartıştı

18.Ağu.2014

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz’in de aralarında bulunduğu uzman ve akademisyenler, İstanbul’da düzenlenen toplantıda, büyümenin getirdiği faydalar toplumun her kesimine eşit bir şekilde dağıtılmadıkça, yüksek büyüme hızının refahı sağlamakta yetersiz kalacağına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ofisi, “kapsayıcı büyüme” üzerine hazırlamaya başladığı Ulusal İnsani Gelişme Raporu’nu 2016 başlarında yayımlamayı planlıyor.

İstanbul – UNDP Türkiye, 18 Ağustos’ta aralarında Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz’in de bulunduğu önde gelen uzmanlar ve akademisyenlerin de katılımıyla İstanbul’da kapsayıcı büyüme kavramının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Toplantının açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Kamal Malhotra yaptı.

Malhotra, “Tüm dünyanın insani ilerlemeyi önleyen eşitsizliklere çözüm bulabilmesi için büyümenin kapsayıcı olması gerekliliği UNDP için çok açık bir gerçek” dedi.
Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz de kapsayıcı büyüme, eşitsizlik ve “öğrenen toplum” üzerine bir konuşma yaptı.

Stiglitz, “Ekonomik araştırmaların konusu, öğrenme kapasitesinin nasıl geliştirileceği üzerine olmalı. Öğrenen ortak bir toplum yaratmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin temel bileşenidir" dedi.

Toplantı Kamal Malhotra moderatörlüğünde yapılan açık oturum ile sona erdi.

Türkiye ve kapsayıcı büyüme üzerine yeni bir rapor

UNDP Türkiye, “kapsayıcı büyüme” kavramı üzerine hazırladığı Ulusal İnsani Gelişme Raporu’nu 2016 yılı başlarında yayınlamayı planlıyor.

Raporun hayata geçirilmesinin ilk aşaması olan İstanbul oturumunda, raporun çalışma grubuna katkıda bulunanlar bir araya geldi ve raporda yer alacak ana başlıklar tartışıldı.
Kapsayıcı büyüme, uluslararası kalkınma gündeminin öncelikli konuları arasında yer alıyor. BM, Dünya Bankası, OECD gibi pek çok uluslararası kuruluş bu alandaki çalışmalara öncelik veriyor.

Kapsayıcı büyüme, farklılık gözetmeden toplumun her kesiminden bireylerin, fırsatlar ve ekonomik büyümenin faydalarına eşit erişimini öngören bir büyüme süreci olarak tanımlanıyor.

İletişim Bilgileri

Daha fazla bilgi ve iletişim için:

Faik Uyanık, İletişim Koordinatörü, UNDP Türkiye
Tel: +90 312 454 11 00 E-mail: faik.uyanik@undp.org

Nazife Ece, İletişim Asistanı, UNDP Türkiye
E-mail: nazife.ece@undp.org   

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global