Yaratıcılık ve kültür bağlantılı sektörler krizlere daha dayanıklı

31.Mar.2011

Birleşmiş Millletler’in New York’taki merkezinde 30 Mart’ta açıklanan Yaratıcı Ekonomi 2010 Raporu’na gore kreatif sektörler, geleneksel imalat sektörlerine kıyasla küresel ekonomik krizin etkilerine karşı daha dayanıklı çıktı.

Ankara – Rapora göre, yaratıcı ürün ve hizmetlerin dünya çapındaki ihracat tutarı 2002 ile 2008 yılları arasında iki kattan fazla artış kaydederek 600 milyar dolara yaklaştı.

Yaratıcı ürün ve hizmetler, güzel sanatlar, el işi, görsel işitsel yayınlar, kitap, tasarım, film, müzik, yeni medya, görsel ve performansa dayalı sanatlar gibi yaratıcılık merkezli sektör ve fikirleri kapsıyor.
2008 yılında küresel ticarette görülen yüzde 12’lük düşüşe rağmen, yaratıcı ürün ve hizmetlerin dünya çapındaki ticaret hacmi yıllık ortalama yüzde 14’lük bir oranla büyümeye devam etti.

Yaratıcı Ekonomi: Uygulanabilir bir Kalkınma Seçeneği başlıklı rapor yaratıcılık odaklı sektörlerin kapsayıcı ekonomik büyümenin de bir kaynağı olduğu saptamasında bulunuyor.

UNDP ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan raporda Afrika ve Asya’daki moda sektöründen, Meksika ve Brezilya’daki dizi filmlere, Hindistan’daki sinema sektöründen Jamaika’daki reggae müziğine ve Brezilya ile Karayipler’deki karnavallara kadar 40’ı aşkın somut örnek de yer alıyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki bu sektörler ticareti desteklemenin yanı sıra sıklıkla yoksullara yönelik mesleki eğitim ve istihdam olanakları da sağlıyor.

Örneğin Nijerya’nın 2,75 milyar dolar büyüklüğündeki sinema endüstrisi, ABD ve Hindistan’ın ardından dünyadaki en büyük üçüncü film sektörü.

Nijerya’daki “Nollywood” yılda bini aşkın film üretiyor, binlerce kişiye istihdam sağlıyor ve petrolün ardından ülkenin en önemli ikinci sektörü konumunda.

Sektörün öneminin farkında olan Nijerya hükümeti sinema endüstrisine yatırım yaparak, konuyla ilgili politikalarını yeniledi, film üretim ve dağıtımını desteklemek amacıyla mesleki eğitim olanakları sağladı.

2010 Yaratıcı Ekonomi Raporu, yaratıcı sektörlerin kapsayıcı büyümeyi nasıl destekleyebileceğine ilişkin on maddelik bir politika tavsiyesini de içeriyor.

Raporda Türkiye

2010 Yaratıcı Ekonomi Raporu’na göre Türkiye'de yaratıcı ürün ihracatı 2003-2008 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 14,96 oranında büyüdü.

Rapora göre Türkiye, yaratıcı ürün ihracatında, 2008 rakamlarına göre, dünyadaki ilk yirmi ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Gelişmekte olan ekonomiler arasında ise Türkiye, yaratıcı ürün ihracatında Çin, Hong Kong ve Hindistan'ın ardından dördüncü sırada bulunuyor.

Türkiye kişisel, kültürel ve eğlence/dinlenceye dayalı yaratıcı sektör hizmetleri ihracatında ise gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Türkiye, performans sanatları ihracatında ise yine gelişmekte olan ülkeler arasında onuncu sırada.

Yaratıcı Ekonomi Raporu nasıl hazırlandı?

Rapor UNDP’nin Güney-Güney İşbirliği Özel Birimi ve UNCTAD tarafından hazırlandı.  
UNDP ve UNCTAD, 2010 baskısını hazırlarken BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) gibi diğer BM kuruluşlarının katkılarından da yararlandı.

İlgili linkler:
Raporun tamamı:  http://www.undp.org.tr/publicationsDocuments/CER2010.pdf
Raporun Türkiye eki: http://www.undp.org.tr/publicationsDocuments/CER2010_turkey.pdf

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global