Türkiye

Haber Merkezi

Basın Bültenleri


Türkiye’nin sistem düşüncesi yaklaşımını kullanan ilk iklim ve çevre eğitim programı ile gençlerin iklim farkındalığı arttı

İklim krizinin gençler tarafından daha iyi anlaşılması ve mücadele için eyleme geçilmesi hedefiyle Türkiye’de ilk kez uygulanan eğitim programı, Sistem Düşüncesi Derneği, Darüşşafaka Ortaokulu,…  


Kral Şakir™ ile UNDP, 2022’de insanlar ve gezegen için güçlerini birleştiriyor

Ortaklık, Türkiye’de gençlerin eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadeleye katılmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.  


Kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler için iş geliştirme kampı

UNDP ve Japonya Hükümeti, kadınların yönettiği işletmelerin küresel salgını atlatmalarına ve mülteciler ile ev sahibi topluluklar arasında bağ kurulmasına destek veriyor.  


UNDP, Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır rotası çizmesine destek veriyor

Paris Anlaşması’nın Türkiye tarafından onaylanması konuya dair çabaları hızlandırırken, 2050 iklim değişikliği stratejisi ve 2030 eylem planı hazırlıkları da başladı.  


Türkiye’de kolluk kuvvetlerinin sivil gözetimi UNDP ve AB desteği ile güçlendi

Kazanımlar arasında, yerel yönetimleri ve sivil toplum temsilcilerini suç önleme önceliklerini belirlemeye dahil eden 19 kurul da yer alıyor.  


Etki yatırımı Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hamlesini hızlandırabilir

Boğaziçi Zirvesi’ne katılan UNDP ve ortaklarının önceliklerinin başında, etkinin ölçülmesine ilişkin standartları belirlemek geliyor.  


Gençlere yönelik Innovation Campus programının yapay zekâ eğitimleri için başvurular başladı

25 yetenekli gencin kalkınma alanındaki sorunlara yapay zekâ kullanarak çözüm bulmayı öğrenecekleri Samsung’un Innovation Campus programı için başvurular bugün başladı.  


Türkiye, endüstriyel atıklarını ham maddeye dönüştürüyor

“Döngüsel ekonomi”yi teoriden pratiğe dönüştürme çabaları kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve İzmir Bölgesel Kalkınma Ajansı (İZKA), bir sektörün atıklarının bir başka sektörün…  


Sertab Erener’in yeni şarkısı, insanları ve gezegenimizi kurtarmak için acil eylem çağrısı yapıyor

“Kim Dur Diyecek?” adlı şarkıda, Sertab Erener ve UNDP el ele vererek, iklim değişikliği ile mücadele ve Küresel Amaçlar’a ulaşma çabalarının canlandırılmasını teşvik ediyor.  


UNDP’nin son araştırmasına göre, dünya genelinde iklim krizi ile mücadelede yoksullar için taahhüt edilen her bir dolara karşılık, iklim krizini kalıcılaştıran fosil yakıt sübvansiyonlarına dört dolar harcanıyor

BM Kalkınma Programı tarafından, fosil yakıt sübvansiyonlarının insanlar ve gezegen üzerindeki zararlı etkileri konusunda farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen yeni “Yok Oluşu Seçme”…  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global