UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, Muğla İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı İstişare Toplantısında konuşmasını yaparken.

 

İklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz Ağustos ayı geride kaldı. Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afeti ve Akdeniz bölgesindeki orman yangınları, iklim krizini yeniden ve bu kez daha sert bir şekilde gündeme getirdi.

İklim değişikliğinin neden olduğu afetlerin sıklık ve şiddetinin artması, yereldeki toplulukların, kritik altyapı ve hizmetlerin etkilenebilirliğini artırırken; iklim değişikliği nedeniyle toplumda görülen eşitsizlikler de derinleşiyor. Yaşanan afetlerin sıklığı ve şiddeti, yerel yönetimlerin kapasite ve kaynak yönetiminde karşılaştıkları zorlukları da artırıyor.

Şehirlerin iklim dirençliliğini artırmak için yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine önem vermesi, bu amaçla uyum strateji ve eylem planlarının hazırlanması gerekiyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan ve 9 Ağustos’ta yayımlanan 6’ncı Değerlendirme Raporu’nda, aşırı sıcaklıkların yoğunluğu ve sıklığının hızla artacağı, benzer şekilde aşırı yağış olaylarının sıklaşacağı ve yağış olduğunda yüzeye düşen yağış miktarında da önemli bir artış olacağı öngörülüyor.

Bu yüzden iklim değişikliğiyle mücadelede şehirlerde uyum önlemlerinin yer alacağı uyum stratejileri ve eylem planlarının afet risk yönetiminin de dahil olduğu politika sektörlerini içermesi şehirlerin iklim dirençliliği için büyük önem taşıyor.

Yerel iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planlarının hazırlanması kapsamında, Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi’nin pilot illerinden Samsun’da 19-20 Ağustos, Muğla’da ise 23-24 Ağustos’ta istişare toplantıları düzenlendi.

Toplantılara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediye, akademi, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı. İki tam gün süren toplantılarda, etkilenebilirlik ve risk analizleri için veri temini konuları ile şehirlerin iklim değişikliğine uyum süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar ve fırsatları değerlendirilirken; kent-altyapı, biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri, enerji, sanayi, su kaynakları, ulaşım, turizm ve sağlık başlıkları altında Samsun ve Muğla için iklim değişikliğine uyum hedefleri ve iklim değişikliğinin sektörel etkilerine yönelik uyum eylemleri üzerine oturumlar düzenlendi.

Toplantılarda, son zamanlarda arka arkaya tecrübe edilen afetler dolayısıyla, iklim değişikliğine uyum kapsamında afet risk yönetimi de ele alındı. Şehirlerin iklim değişikliği kaynaklı etkilenebilirlik ve risklerinin  yüksek olduğu alanlar üzerine uyum eylemleri, önlemleri ve hedefleri üzerine strateji ve planlar hazırlanmaya başlandı.  

Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi hakkında ayrıntılı bilgi için: iklimeuyum.org

Icon of SDG 11 Icon of SDG 13 Icon of SDG 15

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global