Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında geliştirilen “İş Yerinde Temel Beceriler, Kariyer Gelişimi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Şirket ve Kurumlar” eğitimleri, programa katılanların iş yaşamı becerilerini geliştirmeyi, iş kültürü ve çalışma düzenlemeleri hakkında bilgi eksikliğinden dolayı çalışanların iş yerinde karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmeyi amaçlıyor.

UNDP’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu kapsamında uygulanan ve AB tarafından finanse edilen “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi” kapsamında geliştirilen eğitim modülleri iş yerindeki temel beceriler, kariyer gelişimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim almak isteyen çalışanlar, girişimciler, iş arayanlar ve firma sahiplerinin erişimine açıldı. 3 farklı modülde geliştirilen eğitimler, çalışanların çalıştıkları iş ortamına daha iyi ve kolay uyum sağlamaları için Türkiye'deki iş kültürünü, çalışan haklarını ve çalışma düzenlemelerini öğrenmelerine; iş arayanların işe alım süreçlerini daha iyi anlamalarına; kadınların işgücüne katılımını teşvik etmek için şirket ve kurumların toplumsal cinsiyete duyarlı işe alım politikaları ve çalışma ortamı geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Program sonunda katılımcıların, Türkiye’deki iş yaşamına ve kültürüne ilişkin bilgiler edinirken, bir çalışan olarak sahip oldukları hakları ve çalışma düzenlemelerini öğrenmesi planlanıyor. Bunun yanında, eğitim programı aynı zamanda firma sahipleri ve işverenlere de mülteci ve Türk vatandaşı çalışanlarına ya da yeni başlayacak personeline söz konusu eğitim modülleri ile iş yaşamına ve kültürüne ilişkin temel oryantasyon eğitimini sağlamada, toplumsal cinsiyete duyarlı şirket ve kurumlar modülü ile kadın çalışanların istihdam piyasasına katılımı ve çalışma hayatındaki kalıcılıklarını sağlamak üzere harekete geçmelerine destek olmayı amaçlıyor.

İş Yerinde Temel Beceriler modülünde; “İş hayatını etkileyen kültürel farklılıklar”, “İş yerinde etkili iletişim”, “Temel insan hakları”, “Temel iş hukuku”, “Çalışma hayatına ilişkin referans bilgiler”, “Yasal şartlar altında çalışmanın avantajları”, “İş sözleşmesi”, “Çalışma izni ve sigorta kavramları”, “Türkiye’de iş Kanunu’na göre çalışan hakları ve yükümlülükleri”, “İş yerinde ayrımcılık ve taciz”, “Eşitlik ilkeleri”, “İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavramlar”, “Türkiye'de istihdam için mevcut teşvikler” gibi konular yer alırken, Kariyer Gelişimi modülünde; “İyi bir CV yazmanın ipuçları nelerdir?”, “Türkiye'de iş arama ve açık pozisyonlar için mevcut kanallar nelerdir?”, “İş arama sürecinde neler yapılmalıdır?”, “İş görüşmesinin temelleri”, “Kendi işinizi nasıl kurarsınız?” konuları yer alıyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Şirketler ve Kurumlar modülü ise; “İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği”, “Eşitlik yükümlülüğünün hukuki dayanakları ve şirket ve kurumlar için kadın dostu politikalar”, “Kadınlara yönelik şiddete işyerinde sıfır tolerans” konularından oluşuyor.

Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde ulaşılabilen eğitimlerde, her modül altındaki konuları tamamladıktan sonra konu sonu değerlendirme sınavını başarı ile tamamlayan katılımcılar, kendi isimlerine düzenlenen katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, mevcut bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla tüm derslerin sanal ortamda işlenmesi imkanını sağlayan UNDP Türkiye, bu program ile aynı zamanda COVID-19 pandemisinin eğitim ve beceri geliştirme süreçleri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirirken, yerinden edilmiş bireyler ve yerel topluluk üyelerinin çevrimiçi veya harmanlanmış öğrenme yöntemleriyle sürekli beceri geliştirme fırsatlarına ulaşmalarını sağlayarak mevcut ve gelecekteki krizlere karşı dayanıklılıklarını artırmayı da amaçlıyor.

Program hakkında detaylı bilgi almak ve eğitimlere katılmak için www.istebeceri.com

Icon of SDG 08

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global