Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu (HLPF), 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nın takibi ve değerlendirilmesi için Birleşmiş Milletler’in temel platformu.

2021 HLPF toplantısı, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin (ECOSOC) himayesinde 6 Temmuz 2021 Salı ile 15 Temmuz 2021 Perşembe günleri arasında düzenlenecek. Forum kapsamında, 13 - 15 Temmuz 2021 tarihleri ​​arasında üç günlük bir bakanlar toplantısı yapılacak.

Yüksek Düzeyli Siyasi Forum’da, COVID-19 küresel salgınından sürdürülebilir ve dayanıklı bir şekilde düze çıkıp 2030 Gündemini gerçekleştirme yolunda ilerleyebilmemizi sağlayacak yollar tartışılacak. Toplantının teması, "COVID-19 pandemisinden, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını destekleyen sürdürülebilir ve dayanıklı bir düze çıkış: Eylem Onyılı ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması bağlamında 2030 Gündeminin başarılması için kapsayıcı ve etkili bir yol inşa etmek".

Forumda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 1’incisi “Yoksulluğa Son”; 2’incisi “Açlığa Son”; 3’üncüsü “Sağlık ve Kaliteli Yaşam”; 8’incisi “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”; 10’uncusu “Eşitsizliklerin Azaltılması”; 12’ncisi “Sorumlu Üretim ve Tüketim”; 13’üncüsü “İklim Eylemi”; 16’ncısı “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” ve 17’ncisi “Amaçlar için Ortaklıklar” derinlemesine tartışılacak. Forum ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın entegre, bölünemez ve birbiriyle bağlantılı doğasını da dikkate alacak.

Bakanlar ve diğer katılımcılar, COVID-19 pandemisine ve etkilerine verilen yanıtın çeşitli yönlerini inceleyebilecek. Pandemiyi ve etkilerini kontrol altına alabilecek, Eylem Onyılı’nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve 2030’a kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda dünyayı tekrar rayına oturtabilecek politikaları ve uluslararası iş birliğini görüşecekler.

Ayrıca, 43 ülke 2030 Gündemi uygulamalarının Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme (VNR) sonuçlarını paylaşacak. Daha fazla ayrıntı için lütfen buraya tıklayın.

HLPF’de bu yılki toplantının çıktısı olarak bir Bakanlar Deklarasyonu kabul edilecek. Ayrıca ECOSOC Başkanı, tartışmaların önemli mesajlarını kayda geçirmek için bir özet hazırlayacak. Daha fazla ayrıntı için lütfen buraya tıklayın.

Icon of SDG 17

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global