Manisa OSB Yenilik Merkezi

 

Organize sanayi bölgeleri ve bünyelerindeki firmaların AR-GE, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitelerinin artırılması hedefiyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde pilot olarak kurulan Manisa OSB Yenilik Merkezi, Yenilikçilik Destek Programı kapsamında hız kazanan çalışmalarına firmalara özel yenilik projeleri ile devam ediyor.

Faaliyetlerine Ocak 2021’de bölgedeki mevcut durum ve ihtiyaç analizinin oluşturulmasıyla başlayan merkez, bu çalışmalar ışığında oluşan “Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması” kitapçığı ile firmalara strateji, yol haritası ve performans hedefleri konusunda rehber niteliğinde bir çalışma sundu. Söz konusu çalışma temel alınarak hazırlanan iş planı ile MOSB Yenilik Merkezi’nin yürüteceği faaliyetlerin planlanmasının ardından, buradaki hedef ve yol haritasına göre merkez yapılandırıldı ve merkezin en önemli programı olan Yenilikçilik Destek Programı uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda firmaların, yenilikçilik kapasitelerinin artırılması için proje yönetimi, beceri geliştirme, yenilikçilik, iş birliği ve koordinasyon, yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik çalışma paketleri oluşturularak desteklenmesi amaçlanıyor.

Yenilikçilik Programı ile işletmelerin yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi ve analiz edilmesinin ardından, firmalara özel olarak geliştirilecek yenilik projeleri MOSB Yenilik Merkezi’nin koordinasyonunda yürütülecek. Bu süreçte her bir firma için projelerine özel mentor, danışman ve eğitmenler tahsis edilecek. Bu programa özel olarak tasarlanan İMAGE Yenilik Yönetim Kapasitesi Değerlendirme Aracı, ISO 56002 Innovation Management System (Yenilik Yönetim Sistemi) standartları doğrultusunda hazırlandı. Firmalar tarafından doldurulan “İMAGE Yenilik Yönetim Kapasitesi Değerlendirme Anketi”nin yanıtları, sonrasında yapılan görüşmelerin ardından edinilen puanlar ile kalibre edildi.

Programın ikinci aşaması olan proje geliştirme aşamasında, firma raporlarında ortaya çıkan iyileştirmeye açık alanlara uygun olarak projelerin birlikte tasarlanması için bire bir görüşmeler Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapılacak. Projelerin belirlenmesi sonrasında projenin kapsamı, faaliyet planı, çalışılacak mentor, danışman, eğitmen ve çalışma süresi, proje bütçesi, eş finansman miktarı ve diğer hususların yer aldığı sözleşmeler imzalanarak Eylül ayında projelerin uygulama aşamasına geçilecek.  

Ocak 2021’de faaliyetlerine başlayan Manisa OSB Yenilik Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yürütülen “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” kapsamında kuruldu.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global