UNDP Türkiye, Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ile pandeminin neden olduğu olumsuzluklara hızlı ve kapsayıcı yanıt vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında uygulanan Suriyeli KOBİ’lerin Dijitalleşmesi faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen “Power of Hope” (Umudun Gücü) Sunum Günü'nde Suriyeli ve Türk kadın girişimciler bir araya gelerek, işletmelerini girişimcilik ekosistemindeki katılımcılara tanıtma fırsatı buldu.

Covid-19 salgını nedeniyle dijitalleşme ve uzaktan çalışmanın daha da önemli hale geldiği bu dönemde işletmelerin dijital geçim kaynakları fırsatlarını geliştirmeye yönelik özel ihtiyaçları da önem kazanıyor. Bu süreçte pek çok işletme ekonomik zorluklarla karşılaşırken özellikle küçük ve orta ölçekli Suriyeli işletmeler pandeminin bu sonuçlarından olumsuz etkilenen işletmelerin başında geliyor. Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, UNDP Türkiye’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı kapsamındaki mevcut desteğin tamamlayıcısı olarak Suriyelilerin sahip oldukları işletmelerin dijital yeteneklerinin geliştirilmesini de dikkate alıyor. Bu proje kapsamında İNGEV ile iş birliği içerisinde yürütülen Suriyeli KOBİ’lerin Dijitalleşmesi faaliyetleri, Covid-19 salgınının getirdiği zorluklarla mücadele edebilmek için eğitim, danışmanlık programları ve finansal destek paketleri aracılığıyla Suriyeli işletmelerin dijitalleşmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Dijitalleşme konusunda iş geliştirme, hibe desteği ve danışmanlık hizmetlerine odaklanan çalışmaların bir parçası olarak, 31 Mart 2021 tarihinde Suriyeli ve Türk kadın girişimciler tarafından yürütülen işletme ve kooperatifleri girişimcilik ekosistemi ile bir araya getiren “Power of Hope” (Umudun Gücü) Sunum Günü etkinliği düzenlendi. Suriyeli kadın girişimciler tarafından yönetilen 9 işletme ve aralarında Suriyeli üyelerin de bulunduğu Türk kadın girişimciler önderliğindeki 2 kadın kooperatifi, Sunum Günü etkinliğinde girişimcilik ekosisteminden katılımcılara işletmelerini tanıttı. Kadın girişimcilerin işletmelerini görünür kılma ve finansal desteğe ulaşabilmelerini sağlama amacıyla düzenlenen Sunum Günü’nde girişimciler İNGEV danışmanlığında hazırladıkları işletme videolarını, sunumlarını, ürün kataloglarını, ihtiyaç ve yol haritalarını sundu.

Suriyeli KOBİ’lerin Dijitalleşmesi faaliyetlerinin Online Eğitimler, Dijital Altyapı Hibeleri, Mini Kurtarma Hibeleri, Dijital Pazarlama Desteği ve Finansal Danışmanlıktan oluşan beş ana bileşeni bulunuyor. Bu bileşenler altındaki faaliyetler, dijital iletişim araçları, dijital pazarlama uygulamaları, dijital satış kanalları ve sosyal medya kanallarının yönetilmesi konusunda eğitimler, bulut tabanlı iş yönetim araçları ve sınırsız internet erişimi için dijital altyapı hibesi, bakım ve yenileme faaliyetlerini finanse edebilmek için mini kurtarma hibesi, marka bilinirliğini artırmak ve daha geniş bir müşteri ağına ulaşabilmek için dijital pazarlama kampanyası tasarlama desteği, devlet teşvikleri ve düzenlemelerle ilgili finansal danışmanlık hizmetlerini içeriyor.

Suriyeli KOBİ’lerin Dijitalleşmesi faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar kadınlar tarafından yönetilen 193 işletme bu destekten yararlandı. Yararlanıcıların seçim sürecinde kadın erkek dengesine de dikkat edilen projede, 100’ü kadın 176’sı erkek 276 Suriyeli KOBİ dijital satış kanalları üzerine kapasite artırma eğitimlerine katılırken, 18’i kadın 163’ü erkek 181 Suriyeli işletme sahibi dijital altyapı hibe desteğinden, 15’i kadın ve 15’i erkek 30 Suriyeli işletme sahibi dijital pazarlama desteğinden, 10’u kadın 40’ı erkek 50 Suriyeli işletme sahibi finansal danışmanlık hizmetinden yararlandı. Suriyeli kadın girişimcilere öncelik verilen mini kurtarma hibesinden ise 50’si kadın 20’si erkek 70 Suriyeli işletme sahibi faydalandı.

Suriyeli KOBİ’lerin Dijitalleşmesi faaliyetleri eğitim, danışmanlık programları ve finansal destek paketleri aracılığıyla Suriyeli KOBİ’lerin Covid-19 sürecinde en önemli ihtiyaçlarından biri olan dijitalleşme sürecine entegrasyonlarını desteklerken, pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklara karşı dayanıklılıkları ve sürdürülebilirliklerini güçlendirmeyi de hedefliyor.

Icon of SDG 05 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global