Uygulamalı mesleki ve teknik eğitimler ile yenilenebilir enerji alanında toplam 500 kişinin mevcut iş imkanlarına erişiminin artırılmasını amaçlayan “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” kapsamında, 40 kadrolu eğitici ve usta öğreticinin, çevrim içi eğitimleri, 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde tamamlandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (HBÖGM) ortaklığıyla hayata geçirilen, Kore Hükümeti tarafından finanse edilen proje kapsamında MEB onaylı “Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Eğitici Eğitimi”ne katılan kadrolu eğitici ve usta öğreticiler, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında gerekli teknik ve mesleki yetkinliklere sahip iş gücünün oluşmasına katkıda bulunacak.

UNDP’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu altında hayata geçen ve Kore Hükümeti tarafından finanse edilen “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi”, yenilenebilir enerji alanında eğitimli insan kaynağı oluşturmak ve sektördeki istihdam edilebilirliklerinin artırılması ile sürdürülebilir kalkınmaya, yerel sosyo-ekonomik gelişime ve sosyal uyuma katkıda bulunmayı amaçlıyor. İlk etapta Bursa, Kocaeli, Konya illerinde 300 kişinin, daha sonra da Hatay ve Mersin illerinde 200 kişinin katılımıyla en az 500 geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi, uygulamalı mesleki ve teknik eğitimlerden yararlanacak. Öncelikle yenilenebilir enerji sektöründeki vasıfsız iş gücünün eğitimine odaklanan mesleki eğitimlerde, katılımcılar özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanında yenilenebilir enerji üretimi yapan santral ve tesislerin mevcut ekipman ve sistemlerin kurulum, bakım ve onarımı konusunda mesleki ve teknik beceriler edinecekler.

Proje kapsamında 5 ilde toplamda 500 kişiye yönelik olarak hayata geçecek mesleki ve teknik eğitimleri verecek olan, Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilmiş 40 kadrolu eğitici ve usta öğreticilerin eğitimi tamamlandı. 25-29 Ocak 2021 tarihlerinde COVID-19 önlemleri çerçevesinde çevrim içi olarak gerçekleşen “Fotovoltaik Güneş Panelleri Kurulumu ve Hibrit (Güneş-Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Eğitici Eğitimi”nde yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı öğretmenleri ve halk eğitim merkezleri eğiticilerinden oluşan 40 katılımcı, projenin ilerleyen aşamalarında kursiyerlere aktaracakları müfredat hakkında bilgi sahibi oldular. Ardından 16 Şubat 2021 tarihinde, eğiticilerin hizmet sunumunun geliştirilmesine destek vermek, kapsayıcı sınıf içi pratikler ve olanaklar nelerdir birlikte tartışmaya açmak ve karşılıklı bir öğrenme süreci işletmek amacıyla UNDP Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal İçerme Danışmanı Dr. İdil Ceylan tarafından çevrim içi “Kapsayıcı Sınıf İçi Pratikler Semineri” verildi. 

Yenilenebilir enerjiye yönelimin çevresel, teknik ve ekonomik dayanakları, güneş enerjisi (FV) elektriğine giriş, doğru akım ve alternatif akımın temel esasları, fiziksel büyüklüklerin ölçülmesi, dönüştürücü ve invertör devreleri, FV santralinin elektriksel montajı, fotovoltaik sistem kurulum alanı ve konstrüksiyon, güneş panellerinin montajı, bakım ve onarımı, GES otomasyon takibi, hibrit sistemi kurulumu, iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsayan eğitim programı her bir eğitici grubu için toplam 20 saat olarak gerçekleşti. Eğitimler sırasında çevrim içi ortama uygun sunumlar ve görseller alanlarında uzmanlar olan Metosfer Enerji'den Lider Eğitici Dr. Levent Yalçın, Aykut Sağırkaya, Savaş Kuşçu ve Tevfik Akkaş tarafından kullanıldı. Uygulamaya dönük fabrika gezisi, çatıya güneş enerjisi paneli kurulumu gibi aktiviteler çevrim içi ortamda canlı olarak gerçekleştirilerek, kamera ile eğitimlere uygulamalı örnekler dahil edildi. 

Kore Hükümeti tarafından finanse edilen ve yenilenebilir enerji alanında eğitimli insan kaynağını oluşturmak ve sektördeki istihdam potansiyelini destekleyerek, sürdürülebilir kalkınma, yerel sosyo-ekonomik gelişim ve sosyal uyuma katkıda bulunmayı amaçlayan “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri için İstihdam Edilebilirliğin Artırılması Projesi” kapsamında ilk aşamada Konya, Kocaeli ve Bursa illerinde 67 kursiyer ile eğitimlere Mart 2021’de başlandı. Eğiticiler ve kursiyerler tarafından kullanılacak olan maske, dezenfektan ve kalem, defter, USB ve çevre dostu çanta içeren eğitim kiti de bu illere dağıtıldı.

Icon of SDG 07 Icon of SDG 08 Icon of SDG 10 Icon of SDG 11

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global