Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portföyü altında, Alman Kalkınma Bankası (KfW) desteği ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde uygulanmakta olan “İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi”nin 1. Bileşeni’nin Yönlendirme Komitesi Toplantısı 9 Şubat 2021, Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleşti. Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından finanse edilen ve geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyelerine yerel işgücü piyasalarına erişimlerinin kolaylaşması konusunda destek olmayı amaçlayan Proje, Suriyeli nüfusunun en yüksek olduğu İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Kilis illerinde uygulanıyor.

“İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi”nin, Suriye krizinin Türkiye’deki etkileriyle mücadelede aktif işgücü piyasası hizmetlerini genişletmek, iş arayan Türk ve Suriyeli topluluk üyelerine yönelik hizmet talebini karşılayacak kapasite ve hizmetleri sağlamak için İŞKUR’un kurumsal kapasitesini güçlendirerek proje hedeflerine ulaşması hedefleniyor.. Proje kapsamında, 11,000 Suriyeli ve 11,000 ev sahibi topluluk üyesinin İŞKUR tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanması; 12,000 Suriyeli ve 12,000 ev sahibi topluluk üyesinin İŞKUR sistemine kaydedilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması ile geçim kaynaklarına erişim gibi temel faaliyet alanlarına odaklanan proje kapsamında toplamda 46.000 kişinin, faaliyetlerden doğrudan yararlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında hazırlanan Fark Analizi Raporu ve Kapasite Geliştirme ve Dijital Dönüşüm Yol Haritaları sayesinde, İŞKUR’un aktif işgücü piyasası hizmetleri ve iş arayanların hizmet taleplerine cevap vermek üzere kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, böylelikle Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam edilebilirlik hedeflerine ulaşılması planlanıyor.

UNDP Türkiye Sosyal Uyum Projeler Koordinatörü Tuğçe Söğüt’ün moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda açılış konuşmalarını UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner ve İŞKUR Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkan Vekili Uğur Tunç gerçekleştirdi. Seher Alacacı Arıner, açılış konuşmasında COVID-19 sebebiyle değişen konjonktürde bazı faaliyetlerin ertelenmek durumunda kalındığını kaydetti ve proje hedeflerine vurgu yaparken 2021 yılında faaliyetlerin Ankara ve Adana illerinin de mevcut pilot illere eklenmesi ile gerçekleştirileceğine değindi.

Uğur Tunç ise konuşmasında, COVID-19’a rağmen devam eden faaliyetler için UNDP Türkiye’ye ve İŞKUR ekibine teşekkürlerini iletti ve kurumsal kapasite ve dijital dönüşüm yol haritası çalışmalarının önemine değindi. “2019 yılında Projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Kapasite ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası çalışmamızın ne kadar isabetli bir çalışma olduğunu daha iyi anlama fırsatı bulduk; pandemi kısıtları kamusal hizmetlerin sunumunda da dijitalleşmenin önemini bize çok iyi gösterdi.” sözlerine yer veren Tunç, devam eden projeleri hizmet sunulan hedef kitle açısından önemli kazanımlar olarak değerlendirdiklerini belirtti. 

UNDP Türkiye Sosyal Uyum Projeler Koordinatörü Tuğçe Söğüt’ün gerçekleştirdiği proje sunumunda, Ankara’da proje ofislerinin ve ekiplerinin belirlenmesi, İŞKUR’la güncelleme toplantıları gerçekleştirilmesi, İŞKUR’un kapasitesini güçlendirmek ve dijital dönüşümünü tamamlamak için gerekli olan fark analizi çalışmalarının yapılması ve yol haritalarının belirlenmesi gibi tamamlanan ve devam eden diğer aktiviteler üzerine bilgi verdi. Proje kapsamında devam eden alt projelerden birisi olan Yazılım Altyapısının Yenilenmesi Projesi ile İŞKUR’un 15 yıldır kullanmakta olduğu yazılım altyapısının güncellendiği, mevcut sistemdeki kullanıcı deneyimi eksikliğinin giderildiği ve proje kapsamında iyileştirilen hizmetler ile kullanıcıların İŞKUR internet sitesinde doğru adreslere yönelmelerinde %60-70 oranında artış olduğu tespit edildiği belirtildi. Bu alt projeye ek olarak İŞKUR Veri Analitiği Projesi’nde ise iç ve dış kaynaklardan elde edilen verilerin doğru ve hızlı bir şekilde kullanılması, yorumlanması ve yönetilmesi için İŞKUR için veri analitiği stratejisini oluşturmasının hedeflendiği aktarıldı. İŞKUR ofislerinde yapılan fiziksel yenilikler ve İş Süreçlerinin Yönetimi alt projesinin  yanı sıra, tamamlanan ve uygulanmakta olan Mobil İŞKUR Aracı ve İŞKUR istihdam hizmetlerinden faydalanacak kişilere verilmek üzere hazırlanacak İş Arama Destek Kiti, İŞKUR Hatay İl Müdürlüğü’ne hizmet verecek olan konteynır ofis kurulumu, İŞKUR Altındağ/Ankara Hizmet Merkezi binasında yapılacak  yenileme çalışmaları ve belirlenecek bir pilot ilde İŞKUR İş Kulübünün kurulması  gibi yapılacak yeni faaliyetler ile ilgili bilgi verildi.

Geçici koruma altındaki Suriyelileri ve ev sahibi topluluk üyelerinin yerel istihdam olanaklarına erişimlerini artırırken, kurumsal kapasitenin ve sorumluluk mekanizmalarının da tüm kadınlara ve erkeklere yönelik olarak sürdürülebilir, iş bakımından zengin bir büyüme ve kalkınmaya daha müsait bir ortam yaratmasına katkı sağlayacak “İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi”nin, 2021 yılının sonuna kadar uzatılması bekleniyor.

Icon of SDG 08 Icon of SDG 10

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global