Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, ilk defa 1-5 Mart 2021 tarihleri arasında döngüsel ekonomi üzerine çeşitli panel, sohbet oturumları ve film gösterimleriyle çevrim içi düzenlendi. Hedefler için İş Dünyası Platformu, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından Dünya Gazetesi’nin basın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte özel sektör, kamu ve sivil toplum temsilcileri döngüsel ekonomi kavramı etrafında bir araya geldi.

32 panel ve 117 konuşmacıya ev sahipliği yapan Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nda, beş gün boyunca Türkiye ve dünyadan döngüsel ekonomi odaklı çözümler ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Haftanın birinci günü Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında döngüsel ekonomiye geçişin önemine küresel bir perspektiften bakılırken, ikinci günde hem Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin hem de Türkiye’nin ilgili politika, strateji ve uygulamaları, kamu ve özel sektör gözünden değerlendirildi.

Üçüncü günde sektörlere özel oturumlarla döngüsel ekonomiye geçişle ilgili olarak değer zincirleri aracılığıyla uygulanabilecek potansiyel alanlar incelenirken dördüncü günde şehirlere ve yapılara döngüsel ekonomi perspektifiyle odaklanıldı, dayanıklılık ve kaynak verimliliği konuları yerel ve bölgesel bakış açıları ile incelendi. Haftanın son günü ise girişimciler ve etki yatırımcılığı alanındaki temsilciler Türkiye’nin döngüsel ekonomiye geçişinde inovasyonun rolünü tartıştı.

Döngüsel ekonomi potansiyelini gerçekleştirmek için uygulanması gereken politikaların ve eylemlerin tartışıldığı, etki yaratan Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası’nın oturumlarının kayıtları Hedefler için İş Dünyası Platformu web sitesinde ve YouTube kanalında yayınlanacak.

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun çalışmaları ile ilgili bilgi sahibi olmak için sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

Icon of SDG 12

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global