UNDP Türkiye’nin Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında İzmir’de ikamet eden, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyelerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine ve istihdamına katkı sağlamayı amaçlayan “Erkek Üst Giysileri Dikimi Kursu”  12 Ekim 2020 – 8 Ocak 2021 döneminde düzenlendi.

UNDP Türkiye’nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu altında yürütülmekte olan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP), mesleki becerilerin geliştirilmesi ve istihdam yaratımı aracılığıyla dezavantajlı grupların yaşamlarına katkı sağlamaya devam ediyor. Projenin “İstihdam Yaratımı Bileşeni” çerçevesinde İzmir’de düzenlenen “Erkek Üst Giysileri Dikimi Kursu” ve önümüzdeki haftalarda başlayacak olan “Bilgisayarlı Tasarım Kursu” eğitimleri ile, İzmir’de ikamet eden, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyelerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine ve istihdamına katkı sağlanmış olacak.

İzmir Valiliği, İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Odası, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM), Egedeniz Tekstil A.Ş. ve UNDP Türkiye’nin iş birliği ile yürütülen proje kapsamında kentsel yoksulluğun çeşitli biçimlerde yoğun yaşandığı Karabağlar’daki Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi bünyesinde “Erkek Üst Giysileri Dikimi”  alanında 272 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6’sı kadın ve 3’ü erkek, 8 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli ve 1 Türk’ten oluşan toplam 9 kursiyer, tekstil sektörünün çeşitli kademelerindeki istihdam olanaklarına yönlendirilecek. Merkezde aynı zamanda geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli bireylere yönelik A1 seviyesinde verilen Türkçe kurslarıyla, ekonomik hayata katılımları ve sosyal uyumu desteklenmektedir.

UNDP Türkiye Saha Program Yetkilisi Güvenç Küçüktok, geçtiğimiz yıl İzmir’de pandemi ve deprem gibi iki büyük etkenin yarattığı kısıtlamalara karşın projenin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde Karabağlar’daki Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi’ni oldukça etkin bir mesleki eğitim ve sosyal uyum birimi konumuna getirmeyi başardıklarını belirtti. Küçüktok, önümüzdeki dönemde özellikle katma değeri daha yüksek, ücretlerin daha iyi olduğu tasarım gibi alanlarda da mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.  

UNDP Projeler Koordinatörü Ezgi Arslan ise, önümüzdeki dönemde, özellikle küresel pandemi sonrasında, geçim kaynakları boyutunun daha ön planda olacağını ancak bu noktada verimlilik, yenilik ve yüksek katma değerli yerel ekonomilerin direnci üzerinden artarda gelen krizlere karşı kırılgan kesimlerin dayanıklılığını artırmanın önem kazanacağını vurguladı.    

TDP bu yönüyle Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının aktif iş gücü piyasasına daha hızlı ve uygun şekilde dahil edilmesi için büyük bir fırsat sunmaktadır. Böylece, yeni iş ve geçim kaynakları geliştirmek ve dolayısıyla geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarını artırmak adına bir örnek oluşturmaktadır.

Ekonomik entegrasyon, sosyal uyum, yerel kapasitenin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmayı merkezine alan Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP), Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli bireylerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin Suriye krizinin etkileriyle başa çıkabilmeleri konusunda sürdürülebilir ve dayanıklılık odaklı çözüm önerileri getirmeye odaklanmaktadır. Proje, UNDP tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İlbank ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanmakta ve AB tarafından finanse edilmektedir.

Icon of SDG 08 Icon of SDG 10

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global