UNDP Türkiye, Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ile pandeminin neden olduğu olumsuzluklara yanıt vermek ve Türkiye'nin direncini artırmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor.

Projeye ivme kazandıran ilk adım UNDP ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü arasında Covid-19 müdahalesi ve dayanıklılığı konusunda iş birliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzalanması oldu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmanın dayanıklılık ve risklerin bir arada var olduğunu kabullenmeden mümkün olamayacağını belirtti. Ayrıca Covid-19'un sadece bir sağlık krizi ve insani kriz olmadığını, bir kalkınma krizi ve gelecekte karşılaşabileceğimiz olası krizlerin provası olduğunu da söyledi. Tomasi; yeşil ekonomi, sosyal koruma ve dijital ekonomi gibi temel konularda dayanışma içerisinde daha iyi yapılabilecek çalışmaların orta ve uzun vadedeki kazanımlar için çok önemli olduğunun da altını çizdi.

UNDP'nin Covid-19 krizine bütüncül yanıtı, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının hepsini kapsıyor. Pandeminin ilk aşamasında sağlık sistemlerine daha fazla önem verildi. Mutabakat zaptı ile Covid-19 krizinden en çok etkilenen turizm, otomotiv, makine, tekstil, gıda ve lojistik dahil olmak üzere altı kırılgan sektörün dayanıklılığını artırmak için tüm bölgelerde bu sektörlerin dayanıklılığı ve uyum sağlama kapasitelerini geliştirmeye yönelik 35 kırılgan sektör analizi raporu ve kılavuz geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Buna ek olarak, yeni pazar analizi ve bölge odaklı kırılgan sektör analizinin geliştirilmesi için uzmanlar seferber edildi ve anketler geliştirilerek bölgesel farklılıklara göre altı kırılgan sektörü analiz etmek, ayrıca Kalkınma Ajansları ile görüşerek elde edilen verileri doğrulamak için iş birliği içinde çalışmaya başlandı. Analiz sonuçlarının, bu sektörlerin iş sürekliliğini desteklemek ve krizde tedarik zinciri kesintilerini önlemek için bir yol haritası sağlaması amaçlanıyor.

Proje aynı zamanda Türkiye'nin özel sektör ve özellikle KOBİ'ler için ekonomik büyümeyi canlandırma amaçlı etkili bir dijital dönüşüm gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Teknik destek için 1.000 yerel KOBİ'ye ve kırılgan sektörlerde faaliyet gösteren 30 KOBİ'ye birebir iş danışmanlığı hizmeti verilecek. Bu konu başlıklarıyla sınırlı olmamak üzere, dijitalleşme ve dijital pazarlama, risk yönetimi, insan sermayesi, rekabet avantajı yaratma, veri yönetimi vb. konularda danışmanlık sağlanacak.

Proje kapsamında Kalkınma Ajanslarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi de hedeflendi. Risk azaltma ve afet sonrası düze çıkma yöntemleri ve süreçlerini ele alan çevrimiçi eğitimler Kasım ayının son haftasında başladı. Aralık ortasına kadar devam edecek olan eğitimlerle Kalkınma Ajanslarından 150 kişiye ulaşılması hedefleniyor.


UNDP'nin İzmir'deki depreme bütünleşik ve hızlı müdahalesi

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, kapsayıcı ve entegre kriz yönetimi bileşeninde büyük ilerleme kaydetti. İzmir'deki depremi takip eden hafta, UNDP ekibi sahaya giderek krize erken müdahale edebilmek için İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile yakın iş birliği içinde saha araştırması yaptı.

UNDP ekibi, Sığacık'ta KOBİ'ler ve marina sektörüyle, Bayraklı bölgesinde ise Baro üyeleriyle hasarın boyutunu ve kapasite geliştirme ihtiyacını değerlendirmek üzere bir araya geldi. İZKA ile görüşülerek daha ayrıntılı hasar tespit raporları ve müdahale yöntemleri geliştirilecek.


Covid-19'un istihdam, eğitim veya öğretimde olmayan gençler üzerindeki etkisi (NEET)

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesinin bileşenlerinden biri de dijital programlar ve eğitimler aracılığıyla istihdam, eğitim veya öğretimde (NEET) olmayan gençlerin dijital becerilerini geliştirme çalışmalarını kapsıyor.

Proje kapsamında ILO ve UNDP, Covid-19'un istihdam, eğitim veya öğretimde olmayan (NEET) gençler üzerindeki etkisini değerlendirmek ve nihayetinde "Daha İyiyi İnşa Etmek" için güçlerini birleştirdi. ILO tarafından hazırlanan raporun temel bulguları, iş birliği kapsamında çevrimiçi çalıştaylar ve dijital gençlik forumu aracılığıyla doğrulanacak ve kapsamı genişletilecek. “Covid-19'un Gençlere Etkisi” konulu ilk çevrimiçi çalıştay 2 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.

Ayrıca, Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliği ile eğitimler ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile 3.000 istihdam, eğitim veya öğretimde olmayan (NEET) gencin dijital becerilerinin ve seviyelerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Eğitim modülleri ve web sitesi, Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu tarafından geliştirildi. 18-29 yaş arası eğitimine devam etmeyen ve istihdamda yer almayan gençlere ulaşmayı hedefleyen “Dijital Beceri Geliştirme Sertifika Programı” Aralık ortasında başlayacak ve turizm, tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde e-ticaret, dış ticaret ve sosyal medya yönetimi konularına odaklanacak.


Küresel olarak talep edilen Kişisel Koruyucu Ekipmanların üretimi için üretim kapasitelerinin değiştirilmesi

UNDP’nin Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesinin bir parçası olarak, Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu, küresel pazar analizi üzerine standartlar ve araştırmaları da kapsayacak bir Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) üretimine yönelik kılavuz geliştirecek.

Evrensel standartları takip eden KKE üretimine yatırım yapmaları için 10 KOBİ'ye teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak. B4G Platformu, KOBİ'leri desteklemek için analiz ve teknik rehberlik üzerinde çalışırken, "Masken / eldivenin yoksa eksiksin" sloganıyla KKE'nin önemi konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına da başladı.


Suriyelilere ait işletmelerin dijital yeteneklerinin geliştirilmesi Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılığın bir parçası

UNDP, pandeminin Türkiye'de faaliyet gösteren Suriyeli işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için sınırsız internet ve bulut hizmetleri, e-ticarete başlama konusunda pazarlama desteği, dijital pazarlama ve iş yapmanın dijital yolu üzerine çevrimiçi eğitimler dahil olmak üzere dijitalleşme desteği ve Haziran 2020'de Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında bakım ve yenileme maliyetlerini karşılamak için mini düze çıkma hibesini başlattı.

Şimdiye kadar %17,5'i kadınlar tarafından yönetilen 100'den fazla işletme destekten yararlandı. UNDP, mini düze çıkma hibesi için kapsayıcılığa odaklandı ve 34’ü kadınlar ve engelliler tarafından yönetilen toplam 50 işletmeye ulaştı.

Icon of SDG 03 Icon of SDG 10

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global