Fotoğraf: Levent Kulu / UNDP Türkiye

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü “Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Kilis ve Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde eğitim ve kamu camiası ve Belediye personeline yönelik “Sıfır Atık Eğitimleri” 28 Eylül’de başladı.

Evlerde atık yönetimi uygulamalarını geliştirmek, ani ve beklenmedik nüfus artışının çevre, insan ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, belediyelerin, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların evsel atık geri dönüşümü konusundaki bilgi ve anlayışını güçlendirmek amacıyla düzenlenecek 51 oturum, Kilis ve Haliliye’de toplam 7.000 kişiye yakın bir nüfusa ulaşacak.  

Proje kapsamında okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda evsel atıkların çevre, kentsel temizlik ve doğal kaynaklar üzerindeki tahribatının anlatılarak sıfır atık bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve hane halkında sıfır atık uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Bu doğrultuda öncelikle Haliliye ve Kilis’te eğitimcilere, kamu ve belediye personeline gerekli eğitimlerin sağlanması amaçlanıyor. 28 Eylül’de başlayan ilk oturum, Haliliye ve Kilis’teki okul öncesi, ilköğretim ve lise öğretmenleri ile Belediyelerin idari personellerine yönelik.  

Amerika Birleşik Devletleri Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (USBPRM) tarafından 3 milyon dolar bütçe ile finanse edilen proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli bireyler ve ev sahibi toplulukların sıfır atık, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi konularda bilinçlenmesine ve katılımcı atık yönetimi uygulamaları çerçevesinde sosyal uyuma katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Ev Sahibi Topluluklar için Etkin Kentsel Atık Yönetimi Faz II: Katılımcı Atık Yönetimi Aracılığı ile Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Projesi”, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi ile Kilis’te kapasite geliştirme ve Sıfır Atık Yönetimi sisteminin kurulması yoluyla her iki belediyenin de atık yönetimi faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Toplamda 10.000 hane halkının (yaklaşık 40.000 topluluk üyesi), topluma dayalı Sıfır Atık Yönetimi sistemine dahil edilmesinin planlandığı proje kapsamında Haliliye ve Kilis’te Atık Getirme Merkezleri kuruluyor, eğitimli geri dönüşümcülerin yetiştirilmesi için mesleki eğitimler sağlanıyor ve iki kadın kooperatifi de destekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kilis ve Şanlıurfa-Haliliye Belediyeleri ile işbirliği içinde yürütülen projenin nihai amacı geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması için geçici koruma altındaki Suriyelileri ve ev sahibi topluluk üyelerini ortak ekonomik ve çevresel menfaatler üzerinden bir araya getirerek sosyal uyumu desteklemek ve herkes için sürdürülebilir yeni geçim olanakları yaratmak.

Proje kapsamında Kilis ve Haliliye’de toplam 104 gönüllünün katılımcı atık yönetimi eğitimi alması, 2 Atık Getirme Merkezi’nin inşası, atıkların kaynağında ayrımı yoluyla yılda 2.500 ton geri dönüştürülebilir malzemenin toplanması, Sıfır Atık Yönetimi sisteminin kurulmasını sağlamak için Kilis ve Şanlıurfa Haliliye Belediyelerinin kurumsal kapasitelerinin arttırılması, hane halklarını, okulları ve kamu kurumlarını hedef alan bilinçlendirme oturumlarının sağlanması, Belediyelere araç, konteyner ve makine-ekipman temininin sağlanması ve %50’si Suriyeli olmak üzere, toplam 200 kişinin geri dönüşüm malzemelerinden üretim yapabilmek amacıyla eğitimlere dahil olması planlanıyor.

Icon of SDG 05

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global