TEVMOT Projesi, sanayi sektöründe faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) motor etütlerinin kalitesini artırmak amacıyla yetkili EVD şirketlerinin (Enerji Verimliliği Derneği, EVD) ve bu şirketlerde enerji denetçisi olarak çalışan personelin teknik kapasitelerini ve uygulama becerilerini artırmak üzere bir eğitim geliştirdi. EVD şirketleri, kullanıcının tesisinde “enerji verimliliği hizmetleri” yürüten tüzel kişiler olarak TEVMOT projesinin önemli paydaşları arasında yer alıyor.

“Motor Sistemleri Denetimi” konulu eğitim serisi, Zoom üzerinden çevrimiçi olarak başladı ve serinin ilki 7-10 Temmuz 2020 tarihleri ​​arasında EVD şirketlerinden 22 mühendis ve projenin ortağı olan Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) ve Elektrik Motorları Sanayicileri Derneği’nden (EMOSAD) birer temsilcinin katılımıyla 4 günlük bir eğitim olarak düzenlendi.

Sanayide enerji verimliliği ve enerji yönetim sistemleri konusunda tanınmış iki uluslararası uzman olan Bill Meffert ve Erik Gudbjerg, verdikleri bu 4 günlük eğitimi anketler, testler, ödevler, çevrimiçi grup çalışmaları ve bitirme sınavı gibi etkileşimli yöntemleri birleştirerek tasarladı. Bu eğitim ve eğitim materyalleri, TEVMOT’un ülkemize teknik uzmanlık alanında kazandırdığı ilk teknik eğitim niteliğinde. Tüm materyaller ve eğitimin canlı yayın videoları TEVMOT'un sosyal medya hesaplarında (https://www.facebook.com/tevmot/) Türkçe ve İngilizce dillerinde açık kaynak olarak kamuya sunuluyor.

Bu eğitim serisi, EVD şirketleri için sadece sanayideki KOBİ'lerde elektrik motorlarının enerji kullanımı ve gelişme potansiyeli ile ilgili bilgilerini pekiştirmek için değil, aynı zamanda TEVMOT Projesi’nin hedeflerini karşılamak amacıyla yüksek kalitede denetimler yapmaları için de büyük bir fırsat.

TEVMOT’un nihai hedefi, KOBİ'lerde enerji verimli motor piyasasını dönüştürerek Türkiye sanayisinde enerji verimliliğini teşvik etmektir. Bu nedenle, 7 pilot Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 100 KOBİ'de yürütülecek motor değişimi sürecinden önce yapılacak motor etütlerinin sistematik, kapsamlı ve doğru olmasını sağlamak; potansiyel tasarrufları belirlemek; enerji ve maliyet tasarrufunu önceliklendirmek; denetim zamanını en iyi şekilde kullanmak; ve KOBİ'lerin mali kısıtlamalarını dikkate almak son derece önemlidir.

EVD şirketlerine verilen bu kapasite geliştirme eğitimleri çok da kolay eğitimler değil. TEVMOT, tüm enerji denetçilerinin TEVMOT motor sistemleri denetçisi olarak çalışmaya hak kazanmaları için gerekli koşulları sağlamaları ve başarı sertifikası almalarını şart koşuyor. Bu sayede; başarılı olan enerji denetçilerinin çalıştıkları EVD şirketleri, KOBİ’lerde motor etüt hizmeti vermek için pilot OSB'lerin ihale çağrılarına teklif verebilecek. 

100 KOBİ'deki motor etütleri süresince TEVMOT, MEASUR yazılımı odaklı takip eğitimleri ve çevrimiçi danışma seminerleri ile EVD şirketlerine teknik rehberlik sağlamaya devam edecek. Bu vesileyle EVD şirketleri TEVMOT projesinden çeşitli şekillerde yararlanabilecek; örneğin:

o   Motor optimizasyonunun motora odaklanmak kadar önemli olduğunu anlayacak;

o   Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için motor boyutunu ve tahrik sistemini nasıl yeniden tasarlayacağını öğrenecek;

o   Motor sistemini analiz ederken “motor sistemi” yaklaşımını ve süreç için gerekli olan ihtiyacı / hizmeti değerlendirmeyi öğrenecek;

o   Motor sistemini analiz etmeye yarayan yazılım araçlarını kullanmayı öğrenecek;

o   Ön enerji etütü (walk-through audit) yapacak;

o   Kaliteli ve tek düzen denetimi sağlamak için belirli rapor şablonları kullanacaklar.

TEVMOT'un bu bağlamdaki olumlu katkıları şimdiden kendini göstermeye başladı. Efektif Endüstriyel Enerji A.Ş.'nin Enerji Verimliliği Uzmanı Ziya Özkabayel’in ifadesiyle: “TEVMOT projesinden önce, tüm EVD'ler ve enerji verimliliği paydaşları olarak sanayideki KOBİ'lerde motor sistemleri denetimi için ne yapacağımızı biliyorduk, ancak nasıl yapılacağını bilmiyorduk. TEVMOT'un faaliyetlerinin bir parçası olarak, ilgili denetimlerin nasıl yapılacağını öğrenmek bizim için müthiş bir deneyim haline gelmiştir. Ankara Sanayi Odası (ASO) I. OSB'de pilot çalışma kapsamında etüt yapılan KOBİ'lerde proje çıktılarının standartlaştırılmasında TEVMOT eğitimleri önemli bir rol oynamaktadır.

 

*Kısa adıyla TEVMOT olarak  bilinen “Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi” Projesi, KOBİ'lerin enerji verimli motor kullanması için piyasayı dönüştürerek Türkiye'de sanayide enerji verimliliğine önemli ilave yatırımları teşvik etmeyi amaçlamaktadır. TEVMOT Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (SAVGM) tarafından Küresel Çevre Fonu'nun (GEF) finansal desteği ve UNDP Türkiye ile işbirliği içinde yürütülmektedir. KOBİ'lerde pilot motor değişim programı ve saha faaliyetleri, Ocak 2020 itibarıyla KOSGEB'in (Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) finans destek programı ile pilot olarak belirlenen Organize Sanayi Bölgelerinde resmen başlamıştır. Proje, Sincan-Ankara, Adana Hacı Ömer Sabancı, İzmir Kemalpaşa, Gebze, Antalya, Uşak ve Bursa’daki 7 pilot OSB'yi kapsıyor. 

Icon of SDG 07 Icon of SDG 09 Icon of SDG 12

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global