Hedefler için İş Dünyası Platformu, “Kapsayıcı Büyüme-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “İklim Değişikliği-Döngüsel Ekonomi” çalışma alanlarında buluşmalarını çevrim içi olarak sürdürüyor.

Özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılmasındaki rolünü güçlendirmek ve bu doğrultuda yeni ortaklıklar oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği ve döngüsel ekonomi konularında çalışmalarına devam ediyor.

Çalışma alanlarından biri kapsayıcı büyüme olan platform, bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan ilk buluşmasını 28 Şubat’ta düzenlemişti. Covid-19 krizi özelinde çevrim içi buluşmalar organize eden Hedefler için İş Dünyası Platformu, “Covid-19 Salgını İş Yaşamında Kadınları Nasıl Etkiliyor?” sorusu ekseninde bu süreçten iş yaşamındaki kadınlar ve kadınlar tarafından kurulan işletmelerin nasıl etkilendiği konusunu ele aldı. Buluşmada, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından çeşitli paydaşlar bir araya gelerek konuyu farklı açılardan tartıştı.

Hedefler için İş Dünyası Platformu Mayıs ayında ayrıca, iklim değişikliyle mücadelede önerilen ve kıt kaynakların etkin kullanımını ve bu doğrultuda iş birliklerini teşvik eden döngüsel ekonomi modeline yönelik çevrim içi buluşmalar serisi de organize etti.

Döngüsel ekonomi modeli üzerine gerçekleştirilen 12 Mart tarihli buluşmanın ardından Covid-19 krizi devam ederken iklim krizinin de hatırlanması gerektiği anlayışıyla harekete geçen platform, Dcube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi iş birliğiyle “Döngüsel Ekonomi Çevrim içi Buluşmaları Dizisi” düzenledi. Bu etkinliklerde Tarım - Gıda, Tekstil ve son olarak Mimari ve Kentsel Planlama olmak üzere üç ayrı sektörün geleceğini ilgilendiren konularda ve döngüsel ekonomi uygulamaları hakkında bilgi alışverişi ve interaktif tartışma ortamı oluşturuldu.

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun organize ettiği tüm çevrim içi buluşmaların kayıtlarına Hedefler için İş Dünyası Platformu web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Gelecek etkinliklerden haberdar olmak için platformu sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

Icon of SDG 05 Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 12

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global