Hedefler için İş Dünyası Platformu, çalışma alanları olan “Kapsayıcı Büyüme-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “İklim Değişikliği-Döngüsel Ekonomi” üzerine Platform Buluşmaları düzenledi.

İş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek amaçlarıyla kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu, çalışmalarını “İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklılık; İşletmeleri Geleceğe Hazırlama ve Kapsayıcı Büyüme” alanlarında yürütüyor. Platformun kapsayıcı yapısı ise platform buluşmalarıyla hayata geçiyor.

İlk platform buluşmasını 15 Ocak 2020 tarihinde işletmelerin afetlere dayanıklılığı konusunda düzenleyen Hedefler için İş Dünyası, 28 Şubat’ta Kapsayıcı Büyüme - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 12 Mart’ta ise İklim Değişikliği - Döngüsel Ekonomi üzerine fikir ve deneyimleri paylaşmak için bir araya geldi. Buluşmalara Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen işletme temsilcileri başta olmak üzere uluslararası organizasyon ve sivil toplum temsilcileri katıldı.   

 

İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi

Kadınların iş yaşamında güçlenmesi için ihtiyaç duyulan çalışmalar üzerine birlikte düşünülen buluşmada “Kurumsal Sorumluluktan Ortak Eyleme” ve “Kadın Dostu İşyeri Uygulamaları” konulu konuşmalar yapıldı. Ardından düzenlenen grup çalışmaları ile katılımcılar kadınların özel sektörde deneyimlediği sorunlara yönelik pratikte uygulanacak öneriler ve ortak eyleme geçilebilecek konular hakkında fikirler geliştirdi.

 

Kaynak Verimliliği ve Küresel Rekabette Avantajı Yakalamak için Yeni Bir Yöntem: Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi, dünyada kaynakların tükenme sürecine girmesi ve mevcut üretim ve tüketim süreçlerinin sürdürülebilir olmadığının görülmesi ile ortaya çıkan bir model. Klasik (doğrusal) sıfırdan yap, kullan, at modeli temelli üretim-tüketim ilişkisine karşılık kaynakların korunmasını ve çevresel sürdürülebilirlik için, iş modellerinin yerini, farklı üretim ve tüketim süreçlerini besleyen ve onlardan beslenen yenilikçi yöntemlere bırakmasını öngörüyor.

DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi iş birliğiyle tasarlanan Döngüsel Ekonomi Buluşmaları serisinin ilki, 11 Mart tarihinde ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından hızlıca çevrimiçi platforma taşındı.

12 Mart’ta çevrimiçi yapılan buluşmaya 228 kişi katıldı. Buluşmanın ilk panelinde “Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Küresel Pazar İlişkisi” başlığında döngüsel ekonomi yaklaşımının topluma ve çevreye yararlı bir ekonomik model olması üzerinde konuşuldu. “Döngüsel Ekonomi Pratikleri” konulu ikinci panelde ise halihazırda başarılı şekilde ilerleyen uygulamalara yer verildi.

Kapsayıcı Büyüme - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Buluşmasının raporu ve İklim Değişikliği - Döngüsel Ekonomi Buluşmasının kayıtlarına yakın zamanda www.business4goals.org adresinden ulaşılabilecek.  

Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 17

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global