Hedefler için İş Dünyası platformu, Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’leri güçlendirip geleceğe hazırlamayı amaçlayan İşimi Yönetebiliyorum projesinin Mardin’de düzenlenen eğitiminde iş dünyası ile buluştu.

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliği ile kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu, İşimi Yönetebiliyorum projesinin 2020 yılındaki ilk eğitiminde, KOBİ’lerle buluşmak için  Mardin’deydi.  

TÜRKONFED, Visa ve UNDP iş birliği ve 27 bankanın desteği ile yürütülen, KOBİ’lerin uluslararası rekabet güçlerini artırmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmayı hedefleyen İşimi Yönetebiliyorum projesinin beşinci eğitimi 17-18 Ocak’ta Mardin’de düzenlendi.

Türkiye’de özel sektörü  geleceğin ekonomisine hazırlamayı amaçlayan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun temsilcileri, eğitim kapsamında Mardin’deki iş dünyası ile bir araya geldi.

Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada hem toplumsal refahın hem de sürdürülebilir gelişmenin tabana yayılması için KOBİ’lere ulaşmanın çok önemli olduğunu belirtti. Boyner şunları söyledi: “Şirketler ve iş dünyası olarak değer yaratarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm toplum ve ülkenin refahını ve yaşam standartlarını artırma sorumluluğumuz var. Günümüzde devletler, sivil toplum kuruluşları ve akademi ile birlikte özel sektörün de sorunların çözülmesinde önemli rol oynaması gerekiyor. Her gün bir yenisi eklenen sorunlar zincirinde çözümün ve sürdürülebilir bir ekonomik yapının parçası olmak şirketler için gelecekte de var olmanın ön koşuludur.”

Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu Üyesi, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise şöyle seslendi: “UNDP olarak Türkiye'de KOBİ’leri geleceğe hazırlamaktan ve özel sektör ile iş birliği halinde bu alanda aktif olarak çalışmaktan gurur duyuyoruz. Özel sektör, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmamızı sağlayacak itici güçtür. Bu nedenle KOBİ’ler ile güçlü iş birliğini önemsiyoruz. KOBİ’lerin gelişen pazarların yeni beklentilerine, geleceğin ekonomisine hazırlıklı hale gelmesi ve yeni teknolojilerden faydalanarak hızlı büyümesi Türkiye’nin rekabet gücü açısından çok önemli.”

İşimi Yönetebiliyorum eğitimi kapsamında ayrıca, Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı, “Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma” temalı bir panel düzenlendi. Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın moderatörlüğünde Sun Tekstil Kurucu Ortağı Şükrü Ünlütürk, DİMES CEO’su Ozan Diren ve Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy aile şirketlerinin kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerindeki deneyimlerini aktardı.

Hedefler için İş Dünyası Yönetim Kurulu toplantısı da 17 Ocak’ta Mardin’de yapıldı.

Şirketleri Küresel Amaçlar için bir araya getiren, kapsayıcı, iş birliği odaklı bir platform olan Hedefler için İş Dünyası, işletmeleri, geleceğin ekonomisinde yerini almaya, platformun birikimine erişmeye, sürdürülebilir kalkınmanın parçası olmaya, takipçi değil lider olmaya çağırıyor.

Platform, özel sektörün Küresel Amaçlar doğrultusunda değer yaratan yerel çözümler üretecek iş birlikleri kurması için TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üye tabanında yer alan 40.000’den fazla şirketi, 260 derneği, 30 iş dünyası federasyonunu ve UNDP’nin geniş bağlantı ağını bir araya getiriyor.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Hakkında:

Sürdürülebilir bir kalkınma için toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü anlayışıyla harekete geçen TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliği ile kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu, bu konuda dünyanın özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformudur. Özel sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturmayı, özel sektöre kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunmayı amaçlayan platform, Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel almaktadır.

http://www.business4goals.org/

Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 17

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global