Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (SGP), sivil toplum kuruluşlarının geliştirdiği çözüm ve uygulamalar etrafında resmi kurumlar, özel sektör ve gönüllüleri bir araya getirdi. Birleşmiş Milletler GEF Küçük Destek Programı (SGP) Ulusal Koordinatörü Gökmen Argun’un organizasyonunu üstlendiği fuar, Kalkınma Atölyesi’nden Ertan Karabıyık’ın danışmanlığı, Selin Ayaeş‘in proje koordinatörlüğünde “Kendine Yeten Kentine Yeter” temasıyla, SGP tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşları ve ortakları tarafından gerçekleştirilen 310 projeden 40’ına ev sahipliği yaptı.

GEF Küçük Destek Programı (SGP) 2019 yılındaki projeler buluşmasını Kalkınma Atölyesi ortaklığında 5-6 Ekim tarihlerinde CerModern’de gerçekleştirdi. Fuarda, bugüne kadar SGP tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşları ve ortaklarının gerçekleştirdiği 310 projeden 40’ı sergilendi. Fuarda proje çıktılarını sergileyen sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, benzer projelerin artması ve sürdürülebilir olması için; kentte ve kırsalda dayanışmacı, ekolojik, eşitlikçi alternatif alanlar yaratan bireysel ve kolektif girişimlerin hikaye ve faaliyetlerine de yer verildi. 

Kendine Yeten Kentine Yeter fuarı; GEF Küçük Destek Programı’nın (SGP) doğrudan ve dolaylı olarak etkili olduğu, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği, iklim değişikliği ve toprak bozumu gibi evrensel problemlerle mücadele için yerelden geliştirilen çözümlerin, benzer çalışmaların artması ve sürdürülebilir olması için paylaşılması amacıyla düzenlendi. 

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi yaptığı açılış konuşmasında 26 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren SGP programının küresel amaçlar yolunda yerel çözümleri desteklediği için çok önemli olduğunu belirtti.

Claudio Tomasi’nin ardından, açılış konuşmaları Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun ve GEF İdari Odak Noktası, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile devam etti. 

Ankara’daki pek çok lise ve üniversiteden katılımcının ilgi gösterdiği Kendine Yeten Kentine Yeter fuarı, kentli olma algısını ekolojik bakış açısı etrafında yeniden oluşturmaya çalışan bu kolektif hikayenin bir parçası oldu. Farklı girişim ve projelerin hikayeleri ile ilham olan 14 farklı konuşmacı, gençlerin yoğunlukta olduğu dinleyicilerle deneyimlerini paylaştı. Özellikle gençlerin kendi dünyalarının zenginliği ve kendi çağlarına özgü kavramları ve araçları kullanarak daha iyi çözüm yolları bulabilmelerine katkıda bulunmak amaçlandı. 

Kendine Yeten Kentine Yeter fuarı, başından beri savunduğu ortak algı ve yol haritası için bir de proje çıktısı hedefliyor. Fuarın planlanma sürecinden başlayıp, kilit aktörlerin sürece nasıl dahil edileceğini içeren sistematik bir çerçeve sunuyor. Hem konuşmacıların hem de fuarın video çıktıları ve çalışma çerçevesi, GEF internet sitesinden ve sosyal medya kanallarından yayımlanacak. 

 

Ayrıntılı bilgi için:

instagram.com/kentineyet/

Icon of SDG 11 Icon of SDG 12 Icon of SDG 13 Icon of SDG 14 Icon of SDG 15

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global