İŞKUR’un kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla yola çıkan İstihdam ve Beceri Geliştirme Projesi’nde, Kurumsal Kapasite ve Dijital Olgunluk Değerlendirme Süreci tamamlandı.

İlk olarak, Almanya, Kanada ve Norveç gibi başarılı uygulama örneklerine sahip ülkelerdeki politikalar, genç mülteci popülasyonunu hedef alan mobil uygulamalar ve mültecilerin toplum ve iş gücüne entegrasyonunu destekleyen projeler derinlemesine incelendi. Bu süreçte KfW, EUD, WB, ILO, UNHCR, IOM, GIZ gibi paydaş kurumlar ile görüşüldü ve İŞKUR ile olan iş birliği ve çalışma süreçlerine yönelik görüş ve önerileri alındı.

22 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında ise UNDP ve PwC Türkiye ekibi öncelikle İŞKUR Genel Müdürlüğü’nde sonrasında projenin 5 pilot ili olan Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve İstanbul İŞKUR İl Müdürlükleri’nde saha çalışmaları yaptı.

Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerinde derinlemesine görüşmeler yapıldı. Tüm kademeler göz önüne alınarak İŞKUR’un organizasyon yapısı detaylı olarak incelenirken, hedef kitleye sunulan hizmetlerin süreçleri ve mevcut organizasyon yapısının var olan durumu analiz edildi.

Hatay İl Müdürlüğü, İstanbul Bahçelievler ve Kadıköy Hizmet Merkezlerinde kritik süreç gözlemleri yapıldı. Hizmet merkezlerindeki her birim gözlenerek dijital ortamda ekranlar ve kanallar kontrol edildi, sürelerin zamanları ve ortalama hizmet sunum süreleri incelendi.

Sahada elde edilen bulgular, 12 Haziran’da İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ya sunuldu. Bulgulara ilişkin yapılan sunumun ilk bölümünü Kurumsal Kapasite Fark Analizi oluştururken ikinci bölümünü ise Dijital Olgunluk Fark Analizi oluşturdu.

Yapılan çalışmada İŞKUR'un aktif iş gücü piyasası hizmetlerinin nasıl daha iyi sunulabileceğinin yanıtları üzerinde durulup yeni politikaları tasarlamak ve uygulamak için ihtiyaçların belirlenmesi ve buna bağlı olarak kapasite geliştirme ve dijital dönüşüm yol haritalarının hazırlanması planlanıyor.

Icon of SDG 08 Icon of SDG 17

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global