©Bora Akbay

UNDP ve TÜRKONFED iş birliği ile Şanlıurfa’daki KOBİ'lerin kapasitesini güçlendirmek amacıyla iki aşamalı bir kapsayıcı iş eğitimi organize edildi. Katılımcı bir yaklaşımla ele alınan ve sivil toplum, akademi, iş dünyası ile kamu kurumlarının da destek verdiği program, 22-23 Mayıs’ta Şanlıurfa’da düzenlenen teorik eğitimle başladı ve 20-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen çalışma ziyareti ile tamamlandı.

Eğitim ve çalışma ziyaretinin temel amacı, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren şirketler ve iş insanlarını, işletmelerin insani krizlerin ekonomik ve sosyal etkileri karşısında kapsayıcı iş modelleri ve süreçlerinden faydalanarak dayanıklılıklarını nasıl artırabilecekleri konusunda bilgilendirmekti. Ayrıca, kendi iş planlarını kapsayıcı iş modellerine dönüştürmeleri konusunda destek vermek ve bölgede yaşadıkları sorunları dile getirebilecekleri bir tartışma ortamı sağlamak hedeflendi. Bununla birlikte firmalar, CBi ağı ve “Özel Sektör İçin Afetlere ve Risklere Karşı Dayanıklılık Kılavuzu” konusunda bilgilendirildi.

Türkiye’nin üçüncü en büyük mülteci nüfusunu barındıran Şanlıurfa aynı zamanda 19 yaş ortalaması ile ülkenin en genç nüfusuna sahip. Şanlıurfa’daki eğitimlerde dijitalleşen ve küreselleşen dünyada, ihracattan kurumsal sosyal sorumluluğa kapsayıcı bir iş yaklaşımıyla nasıl daha fazla değer yaratılabileceği ve rekabet gücünün nasıl artırılabileceği da ele alındı. Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV), Sabancı Üniversitesi, Visa Türkiye ve Microsoft Türkiye’den bölgeyi ziyaret eden temsilciler de ilgili konu başlıklarında yaptıkları vaka sunumları ile eğitime katkıda bulundu.

Şanlıurfa’da farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin de katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen çalışma ziyareti, TÜRKONFED, TÜSİAD, Turcas, Ceynak, Dimes ve BVN Havacılık temsilcileri ile İstanbul Politikalar Merkezi Başkanı Fuat Keyman’ın katılımları ve farklı firmalara yapılan ziyaretler ile gerçekleştirildi. Ziyaretlerde katılımcılar Türkiye’nin önde gelen firmalarının üst düzey yöneticileri ile bilgi alışverişinde bulunma ve aile şirketlerinde kurumsallaşma konusunda kapasitelerini güçlendirme fırsatı yakaladı.

Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 12

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global