Türkiye, 26 Aralık 2018 tarihinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Yedinci Ulusal Bildirimini sundu. BMİDÇS’ye Ek-I ülke konumunda olan Türkiye, BMİDÇS Ulusal Odak Noktası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Birinci Ulusal Bildirim’in sunulduğu 2007 yılından bu yana her 4 yılda bir Ulusal Bildirim sunmayı taahhüt etmişti.

Ulusal Bildirim Raporları, her Ek I ülkesinin İklim Değişikliği ile nasıl mücadele ettiğine ilişkin genel resim çiziyor; örneğin ulusal GHG salımları, salım azaltma politikaları ve önlemleri, iklim değişikliği etkilerine duyarlılık ve uyum çalışmaları, ve diğer diğer birtakım yönleri ele alıyor.

Yedinci Ulusal Bildirim, Türkiye’nin BMİDÇS gereklerine uygun olarak iklim değişikliği ile mücadele çabaları hakkında ayrıntılı bilgi veriyor, bir yandan da Altıncı Ulusal Bildirim hakkında Derinlemesine İnceleme Raporu’nda [In-depth Review Report] belirtilen hususları ele alıyor.

Yedinci Ulusal Bildirim, Aralık 2018’de Katoviçe, Polonya’da yapılan COP24 toplantısında, UNDP Türkiye Ülke Ofisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından birlikte düzenlenen yan etkinlikte tanıtıldı.

Yedinci Ulusal Bildirim, UNDP Türkiye Ülke Ofisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işbirliğinde yürütülen, Küresel Çevre Fonu (GEF) ve T.C. Hükümeti tarafından finanse edilen “Türkiye’nin BMİDÇS’ye sunacağı Yedinci Ulusal Bildirim ve Üçüncü İki Yıllık Raporun Hazırlanması için Destek” projesi kapsamında hazırlandı.

Yedinci Ulusal Bildirim, tasarım, veri toplama ve raporlama süreçleri boyunca başta bakanlıklar ve diğer devlet kurumları olmak üzere, üniversiteler, STK’lar, iş dünyası STK’ları [BINGO’lar], yerel yönetimler ve uzmanların katkılarıyla hazırlandı.

Icon of SDG 11 Icon of SDG 13

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global