Yıllık Türkiye-UNDP istişareleri, Güneydoğu Anadolu’da Suriye krizinin etkileri konusunda yürütülen çalışmalar ile bölgesel sosyo-ekonomik kalkınma gündemdeydi

Ankara, 1 Şubat 2019 – Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı UNDP’nin Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın Türk hükümeti ile ortaklığının gözden geçirileceği ve Güneydoğu Anadolu’daki başlıca proje alanlarını ziyaret edeceği gezisini bitirdi.

Spoljaric Egger Ankara’da, taraflar arasındaki Ortaklık Çerçevesi Anlaşması’nın, eş başkanlığını UNDP ve Türk Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü yıllık değerlendirme toplantısına katıldı. 2011 yılında imzalanan Ortaklık Çerçeve Anlaşması, taraflar arasındaki işbirliğinin ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde genişlemesinin yol haritasına odaklanıyor.

Çerçeve Anlaşması’nın bir parçası olarak, Türkiye şu ana kadar UNDP’nin, Avrupa ve Orta Asya’daki bölgesel programına 15 milyon Amerikan doları katkıda bulundu, aynı zamanda İstanbul Bölge Merkezi’nin faaliyetlerine de maddi destek sağladı. Türkiye ayrıca, 2013’ten bu yana UNDP’ye 15 Milyon Amerikan Doları katkıda bulunarak, OECD’nin Kalkınma Yardımları Komitesi (DAC) üyesi olmayan başlıca UNDP donörlerinden biri oldu.

Mirjana Spoljaric Egger, “UNDP şu ana kadar İstanbul’daki varlığını güçlendirme ve beş bölge merkezi arasında en iyi çalışan bölge ofisini kurma yolunda Türkiye’nin finansal katkılarından yararlandı. Küresel, bölgesel ve yerel düzeydeki ortaklığımızın benzersiz doğasıyla, küresel düzeyde İstanbul Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi, bölgesel düzeyde İstanbul Bölge Ofisi, yerel düzeyde ise Türkiye Ülke Ofisi ile güçlü bir sinerji ve işbirliği elde ettiğimize inanıyorum. 2019 yılı ve ötesinde, 2030 Gündemi’ne dair küresel, bölgesel ve ülke düzeyindeki önceliklere Türkiye’nin cömert desteği ile ortaklığımızı daha da genişleteceğimizi umuyorum”, diye konuştu.

Bölge Direktörü, Türkiye ziyaretinde aynı zamanda, Suriyeli göçünden doğrudan etkilenen Güneydoğu Anadolu’daki Suriyeliler ve yerel halkın durumlarının iyileştirilmesini amaçlayan projeleri yerinde inceledi. Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi olan Türkiye, Ocak 2019 itibariyle, 3.6 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Geçici Koruma düzenlemesi yoluyla Türkiye, hak temelli bir yasal çerçeve sunduğu Suriyelilere eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişim olanağı tanıyor. Türkiye aynı zamanda ulusal gelirine oranla en fazla insani yardım sağlayan ülke konumunda.

Sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağladığı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki varlığını 20 yıldan uzun süredir devam ettiren tek uluslararası organizasyon olan UNDP, çoğu kentsel alanlarda yaşayan Suriyelilerin kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri üzerine çalışan hükümeti desteklerken aynı zamanda ev sahibi toplulukların ve belediyelerin kapasitelerini yükseltmeyi, kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı ve yerel ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor.

UNDP’nin bu bölgede son dönemdeki çalışmaları Suriye krizinin etkilerine yönelik insani yardım boyutundan sürdürülebilir kalkınma tabanlı yaklaşıma geçişle birlikte daha da çeşitlenmiş bulunuyor. UNDP bölgede Suriyeli mülteciler ve yerel halkın güçlendirilmesini amaçlayan kapsayıcı ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek amacıyla çok çeşitli yerel ve bölgesel kalkınma aktörü ile ortaklaşa çalışıyor.

Spoljaric Egger, Şanlıurfa’da ise Vali Abdullah Erin’i ziyaret etti ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile girişimcilik, endüstriyel ve kırsal kalkınma, turizm ve enerji verimliliği ile ilgili ortak projeler hakkında görüştü. Bu projeler, Suriye krizinin başladığı dönemden bu yana bölgedeki olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla genişletilmişti.

Spoljaric Egger, Şanlıurfa’da yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği teknoloji ve uygulamaları yoluyla tarım, gıda sanayii gibi stratejik ekonomik sektörler ve bölgedeki kamu yatırımlarına enerji sağlamayı amaçlayan bir merkezi de ziyaret etti.

UNDP’nin Bölge Direktörü Gaziantep’te, Türk ve Suriyeliler için gelir kaynağı sağlayan bir cam atölyesinin eğitmen ve kursiyerleri ile tanıştı ve Gaziantep Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlenen mesleki eğitim programının sertifika törenine katıldı.  Spoljaric Egger, Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmesinde ise dünyada benzer güçlüklerle karşılaşan diğer yerel yönetimler ile bilgi ve tecrübe paylaşımı konusundaki fırsatları ele aldı. Gaziantep, diğer komşu illerle beraber, sınır ötesi göçün başladığı günlerden bu yana Suriyeli göçmelere yönelik cömert ve konuksever yaklaşımı ile biliniyor. Bu yaklaşım aynı zamanda Yeni Çalışma Biçimi (NWOW) gibi insani yardım reformlarının ana prensiplerinin Türkiye’de uygulamaya konuluş şekline dair de bir örnek teşkil ediyor.

Spoljaric Egger, yerli nüfusundan çok Suriyeli ağırlayan Kilis’te ise UNDP ve yerel ortakları tarafından desteklenen bir organik zeytinyağı üretim tesisini ziyaret etti. UNDP’nin Bölge Direktörü bu ilde ayrıca Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu kolaylaştırmaya odaklanan bir Çok amaçlı Toplum Merkezi’ni de gördü.

 


Ekim 2018’den bu yana UNDP’nin Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü olan Mirjana Spoljaric Egger, UNDP’nin Orta Asya’yı, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun batısını, Güney Kafkasya ve Batı Balkanları kapsayan 17 ülke ve bir bölgedeki çalışmalarına liderlik ediyor. Spoljaric Egger yeni unvanıyla Türkiye’ye olan ilk resmi ziyaretini 2018 Kasım’da yapmıştı.

Spoljaric Egger, bundan önce, İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kuruluşlar Bölüm Başkanı olarak görev yapmış ve başta 2030 Gündemi’nin desteklenmesi olmak üzere İsviçre’nin BM politika ve önceliklerinin biçimlendirilmesine katkı sağlamıştı. Spoljaric Egger, 2018’de Cenevre Uluslararası Müzakereleri BM Temsilcisi olarak atanan Cihan Sultanoğlu’ndan boşalan göreve atanmıştı.

 

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global