Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğinde işletmeleri deprem, yangın, sel ve mülteci krizi başta olmak üzere doğal afet ve karmaşık acil durumlara karşı güçlendirmek amacıyla, uluslararası bir platform olan Connecting Business inisiyatifini (CBi), Türkiye’ye taşıdı.

16-17 Kasım’da Hatay’da atılan imzaların ardından resmen kurulan CBi Türkiye, işletmelerin afet ve karmaşık acil durumlardan daha az etkilenmesi, afetlerle doğabilecek zararlardan sonra ise daha hızlı toparlanmaları amacıyla faaliyet gösterecek.

Mayıs 2016'da, İstanbul’da Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nde başlatılan Connecting Business inisiyatifi (CBi), özel sektörün acil durumlar “öncesinde, sırasında ve sonrasında” müdahalede bulunma şeklini değiştirmeyi; bu müdahalelerin ölçeğini ve etkisini koordineli bir şekilde artırmayı hedefliyor.

Dünyada Türkiye ile beraber şu an 13 ülkede desteklenen ve UNDP-OCHA ortaklığında yürütülen CBi platformları, uluslararası kriz yönetim yapıları ile yerel ve ulusal ağlar arasında destekleyici bir ağ da yaratıyor. Türkiye’de kurulan yeni ağ, TÜRKONFED ve UNDP Türkiye işbirliğiyle yönetilecek.

CBi Türkiye, özel sektörün afet-kriz durumlarında “risk azaltımı, hazırlık, müdahale ve iyileştirme” süreçlerine ilişkin kapasitesi ile bu süreçlere katılımını artırmak hedefiyle faaliyet yürütecek. İlk hedef ise, ülke çapında yaygın bir ağa sahip olan TÜRKONFED şemsiyesi altında bulunan federasyonların üyesi derneklere bağlı işletmeler olacak.

Son yıllarda iklim değişikliğine bağlı sel ve taşkın gibi doğal afetlerin hem İstanbul’da hem de Anadolu’da pek çok firmayı etkiledi. CBi Türkiye, doğal afetlerin yanı sıra “insan eliyle yaratılan krizler” diye tanımlanan göç ve mülteci sorununda da görev alacak.

Kamu, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ile yürüyecek faaliyetlerden çıkacak sonuçların işletmelere, topluma, bölgeye ve ülke ekonomisine katma değer sağlaması umuluyor.

Afet ve acil durumların küresel ekonomiye verdiği hasar ve kayıplar 2017’de 320 milyar dolar oldu. Afetler çoğunlukla yoksullara ve diğer mağdur gruplara zarar veriyor. Son 30 yılda, depremler, siklonlar, sel ve silahlı çatışma gibi tehlikelerle karmaşık acil durumlar nedeniyle, 2.5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve neredeyse 4 trilyon dolar zarar edildi. Özel sektör de derinden etkilendi.

Büyük uluslararası işletmelerden KOBİ'lere, tüm şirketlerin maruz kaldığı afet ve acil durumlardan kaynaklanan ekonomik kayıplar, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik için giderek artan bir tehdit oluşturuyor.

Özel sektör, can ve mal varlıklarının kurtarılmasında, ulusal ekonomilerin şoklardan daha hızlı toparlanabilmesinde önemli bir rol oynayabiliyor, acil durumlardan dolayı oluşabilecek piyasa aksaklıklarının önlenmesine de yardımcı olabiliyor.

CBi Türkiye Platformu, Türk özel sektörünün afet ve acil durumlara karşı dayanıklılığını artırmak için bir dizi çözüm geliştirmeyi hedefliyor.

CBi ayrıca, Türkiye'deki özel sektörün kendi işlerini ve çalışanlarını afet ve acil durumlara karşı korumak için faaliyet yürüten bir platform olacak. CBİ Türkiye’nin yapacağı çalışmalarla işletmeler, faaliyet gösterdikleri coğrafyadaki toplumların da güçlenmesine katkıda bulunacak ve bu da bir afet ya da acil durum sonrasında toplumun kendini daha hızlı toparlaması ve yeniden yerel ekonomiye katkıda bulunmaya başlamasını sağlayacak.

Özel sektörün ihtiyaç ve kapasitesini belirleyerek iş dünyasını afet ve acil durumlar karşısında güçlendirmek, bilgi paylaşımını artırmak, işletmeleri dirençli kılmak, afet anında özel sektörün etkilenen bölgelere katkısını artırabilmek için çalışacak olan CBi Türkiye’nin Hatay’daki imza törenine TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ile Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojáčková Sollorano ile UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi de katıldı.

Icon of SDG 08 Icon of SDG 09 Icon of SDG 10 Icon of SDG 17

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global