“KOBİ’lerde Enerji Verimli Motor” kullanımını artıracak projenin adımları hızlanıyor

01.Oca.2018

Enerjiye olan talebin giderek arttığı günümüzde, her sektörde enerji verimliliğine geçiş zorunluluk haline geliyor. Verimliliğe yatırım yapmak sadece gelecekteki enerji talebini karşılamak ve iklim değişikliği ile mücadelede sera gazı emisyonlarını azaltmak için kritik değil, aynı zamanda ekonomik büyüme için de itici güç.

Türkiye'deki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 35'i sanayi sektöründe gerçekleşiyor ve sanayide büyük ölçüde enerji verimli olmayan elektrik motorları kullanılıyor.

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi ile KOBİ’lerde enerji verimli motor kullanımını artıracak çabalar hız kazanıyor. KOBİ’lerde kullanılan elektrik motorlarında enerji verimliliğine yönelik piyasa dönüşümünün sağlanması ve sanayide enerji verimliliğinde ilave yatırımların teşvik edilmesini hedefleyen proje; Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Proje kapsamında; Türkiye’de yeni ve mevcut elektrik motorları ile ilgili yasal çerçevenin güçlendirilmesi, uygun yönetişim ve bilgi altyapısının geliştirilmesi, Türk Standartları Enstitüsü’nde (TSE) test laboratuvarlarının geliştirilmesi, tek noktadan sürdürülebilir finans destek mekanizmasının yaygınlaştırılması, kapsamlı bir farkındalık arttırma ve eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanması hedefleniyor.

Projenin başlangıç çalıştayı özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 12 Aralık 2017’de Ankara’da gerçekleştirildi. Çalıştay UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi ile Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz’ın konuşmalarıyla başladı. UNDP Türkiye Ülke Direktörü Claudio Tomasi; “Beş yıl sürecek proje ile 3 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunun doğrudan ve 6 milyon ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunun ise dolaylı olarak azaltılması bekleniyor. Bu rakamlar şu açıdan önemli: Sanayide enerji verimliliğine ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik bu çalışmalar hem Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele çabalarına, hem Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde belirtilen Türkiye'nin enerji yoğunluğunun 2023 yılına kadar, 2011 yılına göre en az %20 azaltılması hedefine katkı sağlıyor” dedi.

Çalıştay, proje sunumunun ardından yapılan grup çalışmalarıyla devam etti. Katılımcılar; Yasal Çerçeve ve Mevzuat Uygulama Kapasitesi, Finans Mekanizmaları, Farkındalık Arttırma ve Kapasite Geliştirme başlıkları altında oluşturulan üç farklı grupta görüş ve önerilerini dile getirdi.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global