Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi kapsamında, EFQM Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma üzerinde etkisinin ölçülmesine yönelik olarak Türkiye Kalite Derneği (KALDER) önderliğinde bir pilot projeye başlandı.

Pilot projenin hazırlık toplantısı KALDER, UNDP ve Kalkınma Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 17 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Pilot projeyle; kalite ödül süreçlerinin kurumsallaşma üzerindeki etkilerinin analiz edilerek, bu alanlarda kamunun müdahil olarak hızlandırabileceği aşamalar için yol haritası çizilmesi öngörülüyor.

Kalkınma Bakanlığı’nın ana faydalanıcı olduğu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülene Toplam Faktör Verimliliği için Politika Çerçevesi Geliştirilmesine Destek Projesi Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global