SKH'leri Benimseyerek İşbirliğini Geliştirmek “Türkiye’de SKH’leri Gerçekleştirmeye Doğru: Kalkınma Bakanlığı’na yönelik Teknik Çalıştay”

01.Ara.2017

©Eren Korkmaz

“Türkiye’de SKH’leri Gerçekleştirmeye Doğru: Kalkınma Bakanlığı’na yönelik Teknik Çalıştay” isimli organizasyon 28-30 Kasım tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) konusunda daha kapsamlı bir anlayış yaratabilme amacıyla düzenlenen etkinlik; SKH’lerin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayan kuruluşlar olan Kalkınma Bakanlığı, TÜİK, UNDP, UNICEF, UNW, UNHCR, UNFPA, UN RCO ve IOM’dan katılımlarla tamamlandı. 3 gün boyunca, “kimseyi geride bırakma” sloganının altını çizen katılımcılar, aynı zamanda çeşitli konularda birikimleri olan eğitmenlerden Türkiye’deki sorunlar hakkındaki geniş çaplı sunumlardan yararlandı.

Etkinlik; sorunların belirlenmesi, ilgili kurumların rollerinin detaylıca açıklanması, 2030 hedefleri doğrultusundaki süreç hakkında kapsamlı bir anlayışın oluşturulması ve yapılan çalışmaların SKH’lerle nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklamak gibi konularda ortak görüşler sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Bu etkinliğin düzenlenmesinin ardındaki temel etken, Kalkınma Bakanlığının SKH Görev Gücünün SKH’leri ulusallaştırma süreci için rehberlik etme kapasitesini güçlendirmek ve 2030 gündemi ile uyumlu olarak 11. Ulusal Kalkınma Planındın hazırlanmasını desteklemek oldu.

Bu etkinlikten sonra, SKH Görev Gücü üyelerinin aşağıdakileri gerçekleştirerek SKH'leri ulusal bağlamda uyarlama yaklaşımını anlamaları planlanmaktadır:

• BM Kalkınma Grubu’nun SKH'nin Kaynaştırılması, Hızlandırılması ve Politika Desteği (Mainstreaming, Acceleration and Policy Support, MAPS) konularındaki yaklaşımını kavradığını anlamak

• MAPS yaklaşımlarını destekleyen çeşitli araçlar ve yaklaşımlar konusunda ön eğitimlerin sağlanması

• Ülke için bir MAPS görevinin kapsamını tanımlayan bütünleşmiş bir görev tanımı geliştirmek

Birleşmiş Milletler kuruluşlarının yanı sıra TÜİK'ten katılımcılar, Türkiye'de 2030 hedeflerine ulaşmada oynadıkları önemli rolleri anlattı. Her projenin planlanması, finansmanı, bütçelenmesi, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması süreçlerinde TÜİK'in çok önemli bir yeri olduğu konusunda birleşik bir görüş vardı.

Etkinliğin bir diğer odak noktası olarak; Mainstreaming, Acceleration and Policy Support (MAPS) aracılığıyla SKH'leri ulusal ihtiyaçlara bağdaştırma ve uyarlama konusu katılımcılara anlatıldı. SKH'lerin uygulanmasına ortak bir yaklaşım olarak MAPS'in desteğiyle, BM Kalkınma Grubu, 2030 Gündemini daha verimli bir şekilde uygulamayı amaçlıyor. Eğitimin son gününde, MAPS misyonunun kapsamını tanımlamak için tüm kurumlardan katılımcılara, misyona önerileriyle katkıda bulunabilme fırsatı verilen interaktif bir oturum düzenledi.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global