Türkiye’nin ilk model fabrikası Ankara’da kuruluyor

23.Eki.2017

İmalat sanayinin dönüşümünü sağlayacak Model Fabrikalar, diğer adıyla Uygulamalı Yetkinlik ve Dönüşüm Merkezlerinin ülkemizde de kurulmasına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor. Türkiye’nin ilk Model Fabrikası, Ankara 1. OSB’de kurulacak.

23 Ekim 2017, Ankara - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik işbirliği ile yürütülen Model Fabrika Projesi’ne Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) uygulama ortağı olarak katılmasıyla Türkiye’nin ilk Model Fabrikası kurulacak.

Ankara ve çevre illerdeki imalat sanayi firmalarını dönüştürmeyi hedefleyen projenin hayata geçirilmesine yönelik olarak, 23 Ekim 2017 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Faruk Özlü’nün katılımıyla yapılan imza töreni ile Ankara 1. OSB’de Model Fabrika kurulma çalışmaları hız kazandı.

Kurulacak Model Fabrikalar ile işletmelerin veriminin ve rekabet gücünün arttırması, uygulamalı öğrenme tekniklerinden faydalanmaları, teori ve pratiği birleştirmek suretiyle çalışanların kalıcı yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. Model fabrikalar ile başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerine ve dijital dönüşümüne katkıda bulunulması amaçlanıyor. Fabrikalarda üretimi sağlayan temel üretim sistemlerinin bir modelinin yer aldığı bu merkezlerde kesikli veya sürekli üretim hatlarında birçok sektöre yönelik uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilebiliyor.

Günümüzde özellikle sanayileşmiş ülkelerde giderek daha fazla önem kazanan Model Fabrikalar; görerek uygulamaya dayalı öğrenme yoluyla üretim süreçlerinde mükemmeliyet ilkelerinin yaygınlaştırılmasının ve böylece firmalarda yalın dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi yapısal değişimleri sağlamanın önemli bir aracı olarak tanımlanıyor.

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucu önümüzdeki 3-4 yıl içinde 5 Model Fabrika kurulacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından UNDP teknik işbirliği ile 2016 yılında başlatılan Etüt Proje tamamlandı. Bu kapsamda, çeşitli ülkelerde bulanan 25 model fabrika incelenerek detaylı analizler yapıldı, aynı zamanda Türkiye imalat sanayi sektörlerine dair sosyal, ekonomik ve kurumsal faktörler değerlendirildi. Bu analizler sonucunda Türkiye’de Model Fabrika kurulma potansiyeline sahip bölgeler, iller ile öncelikli sektörler ve bu merkezlerde verilecek eğitim müfredatı belirlendi.

İlk Model Fabrika’nın Ankara’da kurulmasına karar verildi

Türkiye’deki ilk Model Fabrikanın kurulacağı ilin belirlenmesi için üç aşamalı bir filtreleme yaklaşımı kullanıldı. Merkezin kurulacağı bölgede güçlü bir sanayi tabanı bulunması, hinterlandının kapasitesi, sanayinin yapısı ve ilin akademik performansı dikkate alındı. Sonuç olarak; sahip olduğu sanayileşme yoğunluğu ve üretim kapasitesinin yanında Konya ve Eskişehir gibi sanayileşmede önemli aşama kaydetmiş illerden ulaşım kolaylığı ve güçlü üniversite altyapısı nedeniyle Ankara bu yenilikçi uygulamanın ilk örneği olmaya uygun bulundu.

Ankara’da kurulacak Model Fabrikada pilot uygulama yıl sonunda başlayacak

Ankara ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde (Sincan OSB) kurulmasına başlanan Model Fabrika için tahsis edilen binanın tasarım çalışması tamamlandı. Tadilat ve donatım faaliyetlerinin tamamlanmasıyla 2017 yılı sonunda eğit-dönüş pilot programı başlatılacak. 2018 yılın içinde ilk grup firmanın verimlilik ve rekabet gücünü artıracak yalın ve dijital dönüşümlerinin gerçekleşmesi hedefleniyor. Kamu ve özel sektör ortak finansmanı ile hayata geçecek merkezin ilk yatırım maliyeti 15 milyon TL olacak.

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global