Android Kodlama Eğitim Programı Şanlıurfa’da başladı.  Türk ve Suriyeli 30 gençten oluşan grup, Harran Üniversite’si ev sahipliğinde Re:Coded ve Bilgi Üniversitesi teknik işbirliği ile sunulan Android Mobil Uygulama Geliştirme Programı’nda yedi ay süresince eğitime katılarak, evrensel kodlama dilini öğrenecek ve mobil uygulama projeleri üzerinde çalışacak. Eğitim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen ve Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştiriliyor.

Mültecilere ve dezavantajlı gençleri hedef alan ve geleceğin teknoloji liderlerine ilham vermek üzere kurgulanan eğitim süresince Suriyeliler ve Türkler, bir mobil uygulama projesi üzerinde çalışacak, kod yazacak ve teorik bilgilerini uygulamalı derslerle zenginleştirecekler. Udacity işbirliğinde Google tarafından tasarlanan Android Temel Bilgileri Nanodegree Eğitimine katılan 17-30 yaş arasındaki gençler, Java dilini öğrenerek yaratıcı ve ihtiyaca yönelik uygulamalar geliştirecek ve kodlamanın evrensel dünyasında sosyal ve inovatif beceriler kazanacaklar.

UNDP Türkiye, hem Suriyelilerin, hem de ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarına yanıt vererek yalnızca hayatta kalmalarına değil, aynı zamanda kendilerini geliştirmelerine destek oluyor. Bu kapsayıcı anlayışla yola çıkan UNDP Türkiye, Suriye Programı kapsamında, Suriye krizinden en çok etkilenen bireyler, topluluklar ve kurumların dayanıklılığını arttırmak üzere ulusal, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine devam edecek.

Daha fazla bilgi için:

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/ourwork/projects/poverty_reduction/gueneydo_u-anadolu-boelgesinde-sosyal-stikrarn-gueclendirilmesi.html

http://www.re-coded.com/turkey-2/

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global