Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında tekstil ve kompozit sektörlerinde pilot projelere başlanıyor.

Geniş kapsamlı bir saha çalışmasından elde edilen mikro bulgular temelinde, imalat sektöründe verimlilik artışının önündeki kısıtların tespit edilmesi ve uluslararası karşılaştırmalar da dikkate alınarak çözüm odaklı bir politika setinin belirlenmesinin hedeflendiği projede pilot uygulamalar aşamasına geçiliyor.

Amaç geri bildirim alarak politika seçenekleri oluşturmak

Pilot projelerle yapılacak uygulamalarla, Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Projesi kapsamında yapılan niteliksel anket değerlendirmeleri ve değer zinciri analizlerinde bütün sektörlerde ortaya çıkan ana temalar çerçevesinde, politika seçenekleri için geri bildirim alınması hedefleniyor.

Pilot uygulamalara tekstil ve kompozit sektörlerinde başlanacak

Pilot projelerin ilk olarak uygulanacağı sektörler olarak ise tekstil ve kompozit sektörleri belirlendi. Sektör temsilcileri ve konunun uzmanlarıyla sürdürülen toplantılar ve değerlendirmeler sonucunda, tekstil sektöründe üzerinde yoğunlaşılacak alan olarak “dijitalleşme” öne çıkarken; kompozit sektöründe talep, “ileri teknolojik malzemelerin kullanımı” konusunda yoğunlaştı.

Nihai hedef TFV’nin arttırılması

Tekstil sektöründe hayata geçirilecek pilot projelerin, dijital dönüşüm açısından çalışma alanı yaratarak kaynak kullanımı konusunda bir değişiklik ve TFV'nin artırılmasına doğrudan katkı sağlaması planlanıyor. Kompozit sektöründe ise ileri teknoloji ürünlerin KOBİ'lerin gündemine girmesi, pazara girişleri konusunda politika yapıcılara girdiler sağlaması ve TFV'nin artırılmasında doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlaması hedefleniyor.

 

Ayrıntılı bilgi için: www.tfvp.org/

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global