T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında yürütülen Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında sivil toplum kuruluşları, işletmeciler, akademisyenler, öğrenciler ve UNDP temsilcilerinin katılımıyla Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bir toplantı düzenlendi.

İlçenin sürdürülebilir turizm ile ilgili sorunları ve ihtiyaçları ele alındığı toplantıda, işletme sahiplerinin ortak çalışmalar yürütmesi konusundaki önerileri değerlendirildi. UNDP Yerel Sosyo-Ekonomik Kalkınma Sektörü Proje Yöneticisi Aslı Çakın Dağlı, sürdürülebilir toplum temelli turizmi; yerel, doğal ve kültürel değerler üzerine kurulmuş, bu değerleri hem koruyan hem de yöre halkının, özellikle kadın ve dezavantajlı nüfusun, bu değerlerden ekonomik fayda sağlayacağı bir turizm türü olarak tanımladı. Dağlı, bu eksen çerçevesinde turizmin yerelden planlanması ve yönetimi için katılımcı bir yönetişim modelinin oluşturulması gerektiğini, bunun için Destinasyon Yönetim Ofisi kurulmasını amaçladıklarını, e-pazarlama stratejisinin bir parçası olarak kullanılacak ve Kemaliye özelinde oluşturulacak interaktif bir destinasyon portalı oluşturma çalışmalarına devam edildiğini vurguladı. Gelecek aylarda, Kemaliye’de sürdürülebilir toplum temelli turizm konusunda bir eğitim dizisi yapılması planlanıyor.

Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alanında Kapasite Geliştirme Projesi, Türkiye'de sürdürülebilir toplum temelli turizmin planlanması ve uygulanması için ulusal ve yerel kapasitelerin geliştirilmesini hedefliyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ulusal kapsamda uygulamaya konulacak bu girişimin ayrıca, çeşitli turizm faaliyetlerine odaklanmak ve alternatif turizm girişimlerini ön plana çıkarmak suretiyle  Türkiye 2023 Turizm Stratejisi’ne katkı sağlaması bekleniyor.  

UNDP Dünyada

Buradasınız UNDP Türkiye 
Git UNDP Global